Aplicația offline nu este instalată local!

teonote.ro/biblia
(cel mai fidel text digital al Bibliei Ortodoxe, versiunea Sinodală din 2008)

 Rugăciune
  Doamne Iisuse Hristoase, deschide-mi ochii inimii ca să ascult Cuvântul Tău, să-l înțeleg și să fac voia Ta, că nevrednic sunt eu pe pământ. Să nu ascunzi de la mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii mei, ca să cunosc minunile din legea Ta. Arată-mi mie cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale. Spre Tine nădăjduiesc Dumnezeul meu, ca Tu să-mi luminezi mintea și gândul cu lumina înțelegerii Tale, ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le și fac. Amin. †

Caută în Biblie

   

Caută în Pentateuh (Facerea - Deuteronomul)
Caută în Cărțile istorice și poetice (Iosua - Cântarea Cântărilor)
Caută în Profeți (Isaia - Maleahi)
Caută în Apocrife (Tobit - Rugăciunea lui Manase)
Caută în Noul Testament (Matei - Apocalipsa)

Cuprins (locuri importante din Sfânta Scriptură, pagină în lucru)

Facerea
- părintele nostru al tuturor, Adam … Fac.2,7
- mama noastră a tuturor, Eva … Fac.2,22
- Potopul lui Noe … Fac.6,1
- Turnul Babel … Fac.11,1
- Promisiunea făcută de Domnul lui Avram … Fac.15,1
- Stejarul Mamvri … Fac.18,1
- Sodoma și Gomora … Fac.18,21
- Isaac și Rebeca … Fac.24,1
- Scara lui Iacov … Fac.28,10
- Iosif și femeia lui Putifar … Fac.39,1
- Iacov se luptă cu Dumnezeu (Peniel) … Fac.32,24
- Iosif și frații săi … Fac.37

Ieșirea
- Cele 10 plăgi ale Egiptului … Ieș.7,1-11,1
- Legea (cele 10 porunci) … Ieș.20,1-17
- Trecerea Mării Roșii … Ieș.14
- Tablele legii … Ieș.31,18

Leviticul

Numerii
- Toiagul lui Aaron … Num.17
- Măgărița lui Valaam … Num.22,33

Deuteronomul

Iosua
- Iosua trimite 2 iscoade în Canaan, Rahab … Ios.2,1
- Intrarea în Canaan (trecerea Iordanului, apele se despart) … Ios.3,15
- Mana încetează … Ios.5,11
- Căderea cetății Ierihon … Ios.6,1
- Poporul ia din lucrurile date spre nimicire, cetatea Ai, Acan … Ios.7,11; 19
- Și s-a oprit soarele și luna (Domnul ascultă glasul omului) … Ios.10,12

Judecătorii
- Bochim, îngerul Domnului vorbește poporului … Jud.2,1
- Aod stângaciul, înjunghie pe Eglon regele Moabului … Jud.3,16
- Debora și Barac … Jud.4,5
- Cântarea Deborei … Jud.5
- Ghedeon … Jud.6,11
- Cei 70 de fii ai lui Ghedeon (Ierubaal), uciși … Jud.9
- Ieftae … Jud.11,1
- Îngerul Domnului, Manoe și soția sa … Jud.13,2
- Samson … Jud.14,1

Rut

I Regi (sau I Samuel)
- Ana și Penina, nașterea lui Samuel … 1Reg.1,1
- Cântarea Anei … 1Reg.2,1
- Saul uns rege … 1Reg.10,1
- Saul ascultă mai mult de popor decât de Domnul… 1Reg.15,1
- David și Goliat … 1Reg.17,1

II Regi (sau II Samuel)
- Batșeba … 2Reg.11,2
- Natan îl trezește pe David … 2Reg.12,1

III Regi (sau I Împărați, autor Ieremia)
- Ghibeon, Solomon primește înțelepciune … 3Reg.3,5
- Templul lui Solomon … 3Reg.5,1
- Omul lui Dumnezeu, înlemnirea mâinii lui Ieroboam … 3Reg.13,1
- Ilie … 3Reg.17
- Elisei … 3Reg.19,19
- Via lui Nabot … 3Reg.21

IV Regi (sau II Împărați, autor Ieremia)
- Ilie este răpit la cer … 4Reg.2,1
- Iezechia bolnav, cadranul solar … 4Reg.20,1

I Paralipomena (sau I Cronici)

II Paralipomena (sau II Cronici)

Ezdra

Neemia

Estera

Iov
- Înțelepciunea … Iov.28

Psalmii
- Către Tine, Doamne, am strigat … Ps.27
- Miluiește-mă Dumnezeule … Ps.50
- Doamne Dumnezeul mântuirii mele … Ps.87
- Doamne auzi rugăciunea mea … Ps.142

Pilde

Ecclesiastul

Cântarea Cântărilor

Isaia
- Nașterea din Fecioară … Is.7,14
- Suferințele lui Mesia … Is.53,1
- Promisiunea unui Mântuitor … Is.59,1
- Mântuirea vine prin Mesia … Is.61,1

Ieremia
- Conflictul cu Anania … Ier.28
- Noul Legământ … Ier.31,31
- Ieremia în rezervorul cu apă … Ier.38

Plângeri

Iezechiel
- Vedenia cu tronul divin … Iezec. 1 și 10
- Însemnarea cu semnul „taw“ … Iezec.9,4
- Slava lui Dumnezeu părăsește Templul … Iezec.10
- Căderea lui Lucifer … Iezec.28,13

Daniel
- Primul vis al lui Nabucodonosor (Nebucadnețar 605-562 îH) … Dan.2,1
- Chipul de aur, cuptorul încins … Dan.3,1
- Al 2-lea vis al lui Nabucodonosor … Dan.4,2
- Ospățul lui Belșațar … Dan.5,1
- Daniel în groapa cu lei … Dan.6,1

Osea

Iona

Tobit

Cântarea celor trei tineri

Evangheliile
- 11 Evanghelii ale Învierii … 1) Mt.28,16-20, 2) Mc.16,1-8, 3) Mc.16,9-20, 4) Lc.24,1-12, 5) Lc.24,12-35, 6) Lc.24,36-53, 7) Io.20,1-10, 8) Io.20,11-18, 9) Io.20,19-31, 10) Io.21,1-14, 11) Io.21,15-25
- Steaua magilor … Mt.2
- Ispitirea Domnului Iisus Hristos … Mt.4
- Chemarea apostolilor, cei 12 apostoli … Mt.10,1
- Intrarea Domnului în Ierusalim … Mt.21,1, Mc.11,1, Lc.19.28, Io.12,12
- Trădarea lui Iuda … Mt.26,14, Mc.14,11, Lc.22,3
- Cina cea de taină … Mt.26,20
- Pilda semănătorului … Mt.13,3, Mc.4,3, Lc.8,5
- Pilda neghinei … Mt.13,24
- Pilda grăuntelui de muștar … Mt.13,31, Mc.4,31, Lc.13,19
- Pilda aluatului … Mt.13,33
- Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului … Mt.13,47
- Pilda cu oaia rătăcită … Mt.18,12
- Pilda robului nemilostiv … Mt.18,21
- Pilda lucrătorilor viei … Mt.20,1
- Pilda celor doi fii … Mt.21,28
- Pilda vierilor … Mt.21,33
- Pilda nunții fiului de împărat … Mt.22,1
- Pilda celor 10 fecioare … Mt.25,1
- Pilda vierilor … Mt.21,33-46
- Pilda talanților … Mt.25,14-30
- Pilda cu sămânța … Mc.4,26
- Pilda samariteanului … Lc.10,25
- Pilda bogatului care i-a rodit țarina … Lc.12,13
- Pilda celor poftiți la cină … Lc.14,15
- Pilda smochinului neroditor … Lc.13,6
- Pilda cu oaia rătăcită … Lc.15,1-8
- Pilda drahmei pierdute … Lc.15,8-10
- Pilda fiului risipitor … Lc.15,11-32
- Pilda ispravnicului necredincios … Lc.16,1-13
- Pilda bogatului nemilostiv … Lc.16,19-31
- Pilda judecătorului nedrept … Lc.18,1-6
- Pilda vameșului și a fariseului … Lc.18,9-14
- Pilda polilor (sau a minelor) … Lc.19,11-28
- Nunta din Cana Galileii … Io.2,1-11
- Femeia samariteancă … Io.4,5-42
- Învierea Domnului Iisus Hristos … Mt.28,11-13
- Lepădarea lui Petru … Mat.26,35
- Învierea lui Lazăr … Io.11,1
- Vindecarea slugii sutașului … Lc.7,1
- Învierea filui văduvei din Nain … Lc.7,11
- Potolirea furtunii … Mt.8,23, Mc.4,35, Lc.8,22
- Pescuirea minunată … prima Lc.5,1, a doua (153 de pești) Io.21,1-14
- Demonizații din Gadara … Mt.8,28, Mc.5,1
- Vindecarea slăbănogului … Lc.5,18
- Femeia din Betania, mirul de mare preț … Mt.26,6
- Înmulțirea pâinilor … Io.6,4-13

Matei
- Botezul Domnului … Mt.3,1-17

Marcu
- Schimbarea la față … Mc.9,1-8

Luca
- Vindecarea leproșilor … Luca.17,11
- Vindecarea orbului din Ierihon … Luca.18,35

Ioan

Faptele Sfinților Apostoli
- Rusaliile … Fapt.2,1
- Saul pe drumul spre Damasc … Fapt.9,1 și cap. 22
- Sf. Petru eliberat din temniță de un înger (40 dH) … Fapt.12,1

Romani (mântuirea și îndreptarea prin credință)

I Corinteni (îndemn la unire)
- Căsătoria … 1Cor.7
- Acoperirea capului … 1Cor.11
- Darurile duhovnicești … 1Cor.12
- Dragostea … 1Cor.13

II Corinteni (restabilirea autorității și colecta)

Galateni (problema mântuirii)
- Roada trupului și a Duhului … Gal.5,19

Efeseni (unitate și maturizare)
- Armele lui Dumnezeu … Ef.6,13

Filipeni (bucuria creștinilor)

Coloseni (supremația lui Hristos)

I Tesaloniceni (παρυσία)

II Tesaloniceni (παρυσία)

I Timotei

II Timotei

Tit

Filimon

Evrei

Iacov
- Credința și faptele … Iac.2,14
- Sfântul Maslu … Iac.5,14
- Spovedania … Iac.5,16

I Petru

II Petru

I Ioan

II Ioan

III Ioan

Apocalipsa