🏠 Canon la vreme de boală către Maica Domnului ³ Facere a Părintelui nostru purtător de Dumnezeu, Ioan al Evhaitelor Cântarea 1 g8, irmos Pe Faraon cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii și despărțind marea. Și pe Israel cel fugărit, ce mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Neputințele și bolile mele, tămăduiește-le Născătoare de Dumnezeu, ca ceea ce ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul, pe Cel ce cu patimile Lui a purtat neputințele și bolile tuturor și pe Cel ce vindecă toate beteșugurile. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut fără dureri, Stăpână; durerile și cumplitele mele chinuri și pătimirile mele cele groaznice care mă apasă și mă încolțesc din toate părțile, ușurează-le; ridică-mi povara și prin cercetarea ta tămăduiește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întoarce-mi jalea bolii în bucuria însănătoșirii, rupe sacul cel întunecat al răului meu obicei Preasfântă Fecioară și încinge-mă cu bucuria strălucită a deprinderii celei bune și de veselie umple-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cuptorul învăpăiat al patimilor, a aprins scânteile arzătoare ale bolilor și mă arde cu cărbuni înfocați prin cumplite arsuri, dar dacă mă vei răcori tu Stăpână, răcoarea ta îmi va fi mie vindecare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea 3, irmos Doamne, Cel ce ai făcut acoperământul bolții cerești și ai întemeiat Biserica; întărește-mă întru dragostea Ta, Cel ce ești marginea doririlor și întărirea credincioșilor, Unule Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Fecioară, tu ai născut pe Dumnezeu Cel minunat întru Sfinți; pentru aceea, minunate fă milele tale cu mine, Preasfântă și cinstită Fecioară; și pe mine cel ca și mort din pricina durerilor nesuferite, te rog înviază-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe patul durerii zăcând îndurerat, pe tine te chem Preasfântă Fecioară, pleacă urechea ta spre mine, grăbește-te să mă mântuiești, grăbește-te să mă scoți din focul care arde mocnit inima mea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe fiul cel cu minte copilărească și pe tânărul cel fără de rânduială, cu toiagul pedepsindu-l, părintele cel iubitor îl înțelepțește; știu, Iubitorule de oameni, deci și pe mine cel bătut după vrednicie, iarăși mă miluiește prin ceea ce Te-a născut. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Liman tare și ancoră sfântă și nădejde nezdruncinată, Stăpână te-am dobândit; pentru aceea pe mine, cel învăluit de valurile ispitelor, îndreaptă-mă spre limanul cel liniștit al sănătății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea 4, irmos Tu Doamne ești tăria mea, puterea mea, Dumnezeul meu, bucuria mea; Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și ai cercetat a noastră sărăcie. Pentru aceasta cu Proorocul Avvacum strig către Tine, slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ai izvorât izvorul Tămăduirilor, uscând adâncul cel fără fund al bolilor, dăruind în dar putere celor ce bolesc, sănătate celor ce rău pătimesc, pentru aceea pe mine cel covârșit de cumplite boli și de amare neputințe, te rog tămăduiește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca să povestesc minunile tale, Născătoare de Dumnezeu și faptele tale minunate; și să mărturisesc între fiii oamenilor minunile tale; cu totul lăudată, caută cu milostivire spre mine cel bolnav și sănătate desăvârșită dăruiește-mi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slobozire celor bolnavi fiind, sănătate și vindecare, schimbare și răcorire celor căzuți în deznădejdi, nenorociri și necazuri și în cele mai amarnice chinuri și dureri neîmblânzite, îndură-te Stăpână. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce ai purtat slăbiciunea firii omenești, Hristoase pentru bunătatea Ta, slăbiciunile mele cele multe și bolile, cu milostivire vindecă-le mult Milostive, având pe Preacurata Maica Ta înduplecându-Te, pe ceea ce curat Te-a născut pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea 5, irmos Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel ce ești lumină neapusă? Că m-a acoperit întunericul pe mine ticălosul. Te rog întoarce-mă și la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu stropirea îndurărilor tale, spălând întinăciunea bolii mele, dă-mi Stăpână să mă bucur de sănătate, căci viața mea câte puțin se cheltuiește și nu-mi este mie nădejde de mântuire. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În durere anii mei se scurg și în suspinuri viața mea se sfârșește, a slăbit puterea trupului meu Stăpână. Căci s-au tulburat oasele mele de-atâta zăcut, te rog miluiește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine ocrotitoare caldă și ajutor grabnic în necazuri te-am agonisit, Preasfântă Fecioară, la sprijinul tău alerg; ușurează-mi amarele chinuri, nesuferitele dureri și cumplita suferință. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea 6, irmos Adâncul păcatelor cel mai de jos, m-a înconjurat precum pe Proorocul Iona, scoate Doamne din stricăciune viața mea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mai mare vâlvătaie decât cea a cuptorului Babilonului, mai arzătoare văpaie, a încins materia păcatelor mele și ea mă arde și mă topește și întețește înlăuntrul inimii mele arșițe mistuitoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nor luminos picurător de har, Preasfântă Fecioară, plouă asupra mea râuri de vindecări care să-mi topească fierbințeala arșițelor mele mistuitoare, răcorește-mă, rogu-te și dă-mi să mă întorc iarăși la sănătatea cea dintâi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvor de apă vie, îndulcește apa amară și nestătătoare a durerilor și chinurilor și viforul patimilor trupului care cumplit mă înviforează, îmblânzește-l, domolește-l, oprește-l, stinge-l și inima mi-o înseninează. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adoarme răstimpul durerilor și arșițelor, prin neadormita ta rugăciune Preasfântă Fecioară; și fă să înceteze frigurile puternice, neîncetate și sălbatice ale acestora, căci până și oasele mele s-au zdrobit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea 7, irmos Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală și în rouă focul l-au prefăcut strigând: Bine ești cuvântat în veci, Doamne Dumnezeule. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată așteptarea, toată nădejdea mântuirii la tine o arunc, deci întoarce-mă din patul de boală Stăpână, la sănătatea mea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Râu de vindecare izvorăște-mi și cuptorul clocotitor al arșițelor puternice stinge-l Preasfântă Fecioară. Căci tu ai izvorât izvorul vieții dumnezeiești, râul cel dulce. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. A ridicat văpaie fără de sfârșit multa bilă rea, care a făcut cenușă umezeala cea după fire, uscând precum lemnul nenorocita mea inimă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Singura bucurie a celor întristați, fiindcă și eu sunt necăjit, grabnic auzi-mă, ia aminte la sufletul meu și nu-ți întoarce fața ta de la mine Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea 8, irmos De șapte ori nebunește a încins tiranul haldeilor cuptorul, pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i mântuiți printr-o putere mai mare, a strigat: Pe Făcătorul și Mântuitorul, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nou paralitic sunt, mort însuflețit, pe jumătate mort, zăcând sunt aruncat la pat. Și mi s-a făcut patul mormânt Stăpână, mie celui slăbănogit de mâini și de picioare. Dar dacă vrei, numai prin cuvânt poți să mă mântuiești, ca singura Maică a lui Dumnezeu și Fecioară Preacurată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Înviforat cumplit de boli nevindecate, de cumplite neputințe și patimi, una după alta fără de vindecare; am ancorat ca la un țărm liniștit la limanul cel lin al milei tale Preasfântă Fecioară. Potolește valul durerilor mele și fă să înceteze valurile muncilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te izvor al bunătății, noian al bunătății, adânc al iubirii de oameni și al milei; fă minunată bunătatea ta și asupra mea; și slobozește-mă degrab cu picătura milostivirii tale, din cea mai de pe urmă boală care mă stăpânește și mă vlăguiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Râu al harului, scăldătoare a vindecărilor, potir nesecat al bucuriei și veseliei; Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, vindecă-mă și pe mine, cel ce zac aruncat pe patul durerii, ca o povară neînsuflețită și amestecă mie băutura mângâietoare a sănătății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântarea 9, irmos Spăimântatu-s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești te măresc. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vindecă-mă pe mine cel ce bolesc de chinuri cumplite; ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu fără de sămânță, pe Cel ce vindecă numai cu voia bolile trupului și ale sufletului, pentru ca petrecând în sănătate, să te laud pe tine cu bucurie, să te cinstesc cu veselie și să te măresc cu voioșie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maică a Creatorului a toate, plăsmuiește-mă din nou pe mine cel cu totul zdrobit, și pe mine cel aruncat în țărână; ca o Maică bună, ridică-mă, căci pe toate le poți; ca ceea ce ai născut, Preasfântă Fecioară, pe Stăpânul Cel puternic și toate câte le voiești pe toate le poți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ești îndreptarea celor căzuți și neputincioși, tăria, sănătatea și vindecarea; îndreaptă-mă, Preasfântă Fecioară și pe mine, cel neputinicos și cu adevărat mult păcătos și căzut cu trupul, cu sufletul și cu duhul. Învrednicește-mă de sănătate Preasfântă Fecioară și mântuire dobândește-mi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slobozirea și mângâierea cea grabnică a celor bolnavi, răcorirea celor ce rău pătimesc în nenorociri; caută cu milostivire la slăbiciunea mea și la multa mea rea pătimire și ia aminte la mine cu iubirea ta de oameni și cu ochiul tău cel blând, Preasfântă Fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.