🏠 Canonul Sf. Parascheva de la Iași - 14 oct. ³ Tropar Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, glasul al 8-lea: Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău. Tropar Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, glasul al 4-lea: Viață pustnicească și fără gâlceava iubind și în urma lui Hristos, Mirelui tău, cu dragoste alergând și jugul cel bun al Aceluia în tinerețile tale luând, cu semnul Crucii bărbătește întrarmându-te, împotriva vrăjmașilor celor de gând și cu luptele pustnicești, cu postul, cu rugăciunile și cu picăturile lacrimilor, cărbunii patimilor ai stins, vrednică de laudă, Sfântă Preacuvioasă Parascheva; și acum, în Cămările Cerești stând înaintea lui Hristos, împreună cu înțeleptele fecioare, roagă-L pentru noi, cei ce cinstim sfântă prăznuirea ta. Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmosul: Ca pe uscat umblând Israel cu urme prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruință să-I cântăm. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alungă negura minții mele, cu rugăciunile tale, Cuvioasă Parascheva, ca să laud cu cântări mărita, purtătoarea de lumină și fericită pomenirea ta. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un râu te-ai pornit din Sion, Mărită Parascheva și bine ai adăpat cu Dumnezeiești izvoare adunările credincioșilor, grăind: să cântăm Domnului cântare nouă. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Dumnezeiești străluciri luminându-ți sufletul tău, Sfântă Parascheva, cu plăcere ai ars patima trupului, cu focul înfrânării, cântând adevărată cântare lui Hristos. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu Luminatele Raze ale Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, luminează întunecatul meu suflet și tulburarea patimilor o îmblânzești cu mijlocirile tale, Curată. Cântarea a 3-a. Irmosul: Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, Înțeleaptă Maică Parascheva, te-ai umplut de Dumnezeiescul Duh și te-ai arătat hrănind cu cuvânt viu și de prisosit, cu dulceața creștinătății, pe cei ce te caută pe tine. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Razele Dumnezeieștii Străluciri ai luminat pe toți, Fericită Parascheva, alungând toată răutatea eretică și cântând lui Hristos Dătătorului de viață: Sfânt ești Doamne. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La muntele Dumnezeieștilor fapte bune ai alergat, Sfântă Parascheva și în norul vedeniilor plecându-te, te-ai unit cu Dumnezeu, luând tablele cele înțelegătoare ale Legii Darului. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iată Scara pe care Iacov a văzut-o oarecând Întărită, pe care Se întărea Dumnezeu; Purtătoarea de lumină, Curată s-a arătat rămânând Fecioară. Cântarea a 4-a. Irmosul: Hristos este Puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviință cântă strigând, din cuget curat întru Domnul prăznuind. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu privegherea curățindu-te Cuvioasă Parascheva, toată te-ai umplut de lumină, toată încăpătoare de Dumnezeu te-ai arătat și toată te-ai arătat împreună părtașă Duhului. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu foamea omorând zburdarea cea rea a tinereților, Fericită Parascheva și durerile pustnicești suferind din cuget curat, întru Domnul te veselești. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucind cu îndreptările vieții, mărită, te-ai arătat ascuțită ca o sabie a lui Hristos, tăind uneltirile diavolești, întărită fiind cu Dumnezeiescul Duh. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfeșnic cu totul Luminat, Dumnezeiască Masă, Locaș Dumnezeiesc, Chivot și Toiag, înflorind în lume pe Hristos, te-ai arătat Maică Fecioară. Cântarea a 5-a. Irmosul: Cu Dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste, mă rog, luminează-le, ca să Te vadă, Cuvântule al lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, Cel Ce ne chemi din negura greșelilor. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu razele tale cele de lumină purtătoare, Sfântă Parascheva, ai pierdut întunericul negurii eretice și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu luminându-te, luminezi marginile lumii. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine avându-te toți folositoare, după vrednicie te cinstim, Preacuvioasă Parascheva; că te-ai arătat împreună vorbitoare cu îngerii și podoabă fecioarelor, maică cuvioasă. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te-ai, Maică Parascheva, rază luminată, conducătoare celor rătăciți, celor înviforați ocârmuitoare, celor ce se clatină întru cele cumplite tărie și zid nesurpat. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Frumusețea lui Iacov pe care a iubit-o Dumnezeu și a locui a ales-o; Mărire pământenilor și Năzuință păcătoșilor te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 6-a. Irmosul: Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viața mea, Mult Milostive. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucești ca ale soarelui străluciri de Raze Dumnezeiești dătătoare de minuni, Preafericită Parascheva, celor ce laudă ostenelile tale cele pustnicești și minunatele lupte. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu lăudând-o cu cinste limba ta, de Dumnezeu Înțelepțită Parascheva, cântă cuvinte cu raze luminoase, ungând înțelepțește inimile adunărilor creștine. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Icoana cea zugrăvită cu totul cinstită și sfântă cu dragoste o săruți și pierzi zugrăviturile celor fără de Dumnezeu; defaimi poruncile acelora, cele urâte de Dumnezeu și fără Dumnezeu și vestești cinstea și închinăciunea icoanei lui Hristos. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu, Cel Ce toate le-a întocmit cu voia Sa și pe toate le ține, pe mâinile tale Se ține trupește, Preacurată, Cel Ce cu Ființa Cea Dumnezeiască este Necuprins. CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi... Pe sfânta folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toți cu dreaptă credință să o lăudăm, pe Preacinstita Parascheva. Că aceasta, lăsând viața cea stricăcioasă, pe cea nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat și dar de minuni, cu Dumnezeiasca poruncă. Cântarea a 7-a. Irmosul: Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul cuvioșilor tineri; iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe chinuitorul l-a plecat a striga: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri! Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Drept țintă, maică, cuvântul Mirelui Hristos ai urmat Aceluia cu neabătut dor, doamnă, numită Sfântă Parascheva, cântând: Binecuvântat ești, Dumnezeul nostru. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De frumusețea care se strică nu te-ai grijit, Cuvioasă Maică Parascheva, privind la răsplătirea care este acolo și ai luat mărire neîmbătrânitoare, Dumnezeiasca podoabă și veselie. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu râurile cuvintelor tale cele de miere izvorâtoare, Sfântă Parascheva, umpli sufletele oamenilor de veselie Dumnezeiască, ale celor ce, cu laudă, măresc cu cântări pe Dumnezeu Cel întru totul Mărit. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mare Taină S-a făcut întru tine, Fecioară Maică; Fiul lui Dumnezeu din pântecele tău S-a Întrupat și tuturor S-a arătat; Căruia veselindu-ne îi cântăm: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat! Cântarea a 8-a. Irmosul: Din văpaie rouă ai izvorât cuvioșilor și jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea Ta; pe Tine Te preaînălțăm întru toți vecii. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După legea părinților, ținând adevărata credință părintească, preafericită, ai scuipat fețele diavolilor, sărutând icoana Domnului cu temere de Dumnezeu; primind pe Cel Ce S-a arătat în lume din Fecioară, pe Care Îl preaînălțăm în veci. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Minte Dumnezeiască și alăută cu totul întocmită a Preasfântului Duh te-ai arătat, maică, prin glăsuitoare laudă de căpetenie a credincioșilor, stâlp al Ortodoxiei și înțeleaptă întărire; îndreptarea Bisericii, lauda monahilor și podoaba tuturor cuvioșilor, te-ai arătat, lăudând pe Hristos în veci. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtătoare de mir a Preasfântului Duh te-ai arătat Maică, prin vărsarea mirului învățăturilor tale celor cu bună mireasmă și înțelepte, pierzând stricăciunea înșelăciunii cea rău mirositoare și bine înmiresmând cinstita Biserică cu binefacerile tale, Sfântă Parascheva, strigând neîncetat: cu cântări Te preaînălțăm, Hristoase, în veci. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Muntele lui Dumnezeu Cel Gras, pe care proorocul de demult lăudându-l l-a arătat, tu ești, Fecioară; din care s-a tăiat Piatra cea din capul unghiului, Hristos și a sfărâmat puterea idolilor. Pe Acesta neîncetat Îl lăudăm și-L preaînălțăm în veci Cântarea a 9-a. Irmosul: Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putință oamenilor, spre Care nu cutează a căuta cetele îngerești; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat. Pe Care mărindu-L cu Oștile cerești, pe tine te fericim. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luptându-te tu pentru Biserica lui Hristos, ucigașul de oameni neputând să te vadă, îți trimitea ispite. Însă, rămânând neclătinată, vrăjmașilor celor de gând le-ai stat împotrivă vitejește, închinându-te icoanei lui Hristos, de Dumnezeu Înțelepțită Parascheva. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împodobită cu vitejie nespusă și cu străluciri prealuminate, preafericită, cu bucurie stai înaintea Scaunului lui Dumnezeu, unde este glasul celor ce prăznuiesc, de Dumnezeu Înțelepțită, Sfântă Parascheva. Stih: Sfântă Preacuvioasă Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstea cea vrednică a luptelor tale ai luat-o și ca purtătoare de cunună săltând acum în ceruri, împreună cu îngerii, unde este soborul proorocilor și al Apostolilor și multa oaste a mucenicilor și unde este adunarea patriarhilor, adu-ți aminte de noi, Preacuvioasă Maică Parascheva. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ajutătoarea împăraților celor credincioși în războaie, dă poporului nostru biruință asupra vrăjmașilor, Născătoare de Dumnezeu, acoperindu-l de toată răutatea tu, Maica lui Dumnezeu, Preacurată, care nu știi de nuntă; ca, lăudând pe Fiul tău, pe tine să te mărim. SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii... Arătatu-te-ai, Cuvioasă Parascheva, Bisericii ca alt soare, luminând-o pe ea cu fulgerele minunilor tale și luminând pe cei ce strigă ție cu credință: Bucură-te, lauda pustnicilor și podoaba fecioarelor!