🏠 Canonul Sfintei Mucenițe Hristina - 24 iul. ³ Tropar g4 Mielușeaua ta, Iisuse, Sfânta Hristina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și spre Tine căutând mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău și pătimesc pentru Tine, că să și împărățesc întru Tine și mor pentru Tine, că să viez întru Tine, ci ca pe o jertfă fără prihană primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Cântarea Isf-christina-din-persia Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Bucură-te purtătoare de chinuri, Prealăudată Sfântă Hristina, care te-ai arătat muceniță Mântuitorului nostru Hristos și ai părăsit toată rătăcirea și necredința cea părintească. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Văzând pe vrăjmașul surpat și zăcând înaintea picioarelor pruncei purtătoare de chinuri, să dăm toți laudă Mântuitorului, Cel ce o a arătat pe ea purtătoare de biruință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Dorit-ai să vezi curat podoaba cea frumoasă a Mirelui tău, curată; pentru aceeea te-ai înfrumusețat pe tine cu dumnezeieștile chinuri, ceea ce ești purtătoare de chinuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Zămislit-ai pe Cuvântul Tatălui Cel unit cu trupul cel din tine după al Său Ipostas. De Acesta dorind Sfânta Hristina, a câștigat lauda muceniciei. (Cântarea a II-a lipsește din toate canoanele, căci Sfinții Părinți au rânduit să ne aducem astfel aminte de căderea cetei îngerești care l-a urmat pe satana) Cântarea a III-a Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii!sf-christina3 Întinzându-ți ochii și cugetul la cer, mărită, prin mijlocirea zidirilor ai cunoscut pe Ziditorul tău. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Credința în Dumnezeu o ai avut bogăție nerăpită, pentru aceea ai părăsit sărăcia idolilor, cinstită fericită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Tu, muceniță, fiind cumplit legată de lemn și suferind schingiuiri cântai laudă de mulțumire lui Hristos - Făcătorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Alinează-mi tulburarea cugetului, curată stăpână, încetează toată întristarea sufletului meu, ceea ce ai născut pe Hristos. Irmosul: Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne. Tu ești lumina celor întunecați și pe Tine Te laudă duhul meu. Cântarea a IV-a Irmosul: Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înțeles-am lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Îndulcindu-te de dumnezeieștile priviri ale Mirelui tău, muceniță cea cu numele lui Hristos și uitându-te la frumusețile Lui, te desfătai cu bătăile. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Fiind legată pe roată, mucenița a strigat: Mărescu-Te pe Tine, Doamne și slăvesc numele Tău, al Celui ce faci puternici pe cei ce Te doresc pe Tine. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Lipitu-m-am de urma Ta, Hristoase, fiind rănită de dorirea dragostei Tale; ci arată-mă purtătoare de biruință, strigai, muceniță, când erai supusă la chinuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Nesuferind dragostea ta cea către Hristos, Sfântă Hristina, ticălosul tău tată cel fără Dumnezeu, cumplit te îngrozea cu felurite chinuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Slăvitul între prooroci, Sfântul Isaia, toiag te-a numit odinioară, care ai odrăslit pe Domnul, Născătoare de Dumnezeu, Maică pururea fecioară. Cântarea a V-a Irmosul: Dis-de-dimineață strigăm ție, Doamne, mântuiește-ne pe noi; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Ca pe una ce te-ai făcut înger în trup, muceniță, îngerii cei cerești te hrăneau pe tine cu hrană cerească. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Nu te-ai lepădat de Piatra vieții, Sfântă Muceniță Hristina; pentru aceea legându-te de piatră vrăjmașii te-au aruncat în apă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Răpitu-te-ai către înălțime, zburând ca o turturea, cu aripile dumnezeiescului Duh și te-ai odihnit la Ziditorul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Înviază-mă pe mine cel ce sunt mort prin păcate, Fecioară preacurată, ceea ce ai născut Viața cea fără de păcat. Cântarea a VI-a Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Îndulcitu-ți-s-a inima de dulcețile Doritorului tău preadulce, purtătoare de chinuri. Și alergând către mirosul patimilor Lui, strigai: Mă îndulcesc trăgându-mă de dorirea Ta, Împărate al tuturor și pentru dragostea Ta sunt junghiată. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Văzâdu-te tatăl tău, muceniță, că iubești pe Tatăl ceresc, a arătat către tine minte de închinător la idoli și te-a supus la chinuri de multe feluri, că nu și-a cunoscut păgânul hotarele firii sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Ca un crin și ca un trandafir cu miros dulce ai înflorit în văile mucenicilor, picurând dar de mir făcut cu miresme și ai înmiresmat inimile credincioșilor, cinstită muceniță cea cu numele lui Hristos, ceea ce ești părtașă sfinților îngeri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Înțelegând grăitorii de Dumnezeu proorocii adâncimea tainei tale, Fecioară, fiind luminați mai înainte de dumnezeiescul Duh, proorocește au vestit de mai înainte că aveai să fii cu adevărat Maică a Stăpânului tuturor. Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune mâhnirile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad; și ca Sfântul Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Condac Sfintei: Porumbiță cu chip de lumină te-ai cunoscut, având aripi de aur și către înălțimea cerurilor ai sosit, cinstită Sfântă Hristina. Pentru aceea săvârșim, mărită, prăznuirea ta, închinându-ne cu credință raclei măaștelor tale celor sfinte, din care izvorăște tuturor cu adevărat dumnezeiască tămăduire sufletelor și trupurilor. Icos Sfintei: Lăudând întru cântări cu dreaptă credință pe Sfânta Treime, cinstită feicoară muceniță, celor ce erau atunci întunecați cu ceața mâniei celei cumplite, ai arătat acum lumina Sfintei Treimi, luminând pe credincioși. Și din mâna chinuitorului, ca a doua Sfântă Tecla, ai scăpat de cei fără de lege și ai trecut prin mijlocul curselor. Pentru aceasta cu adevărat lăudând, cinstim mutarea (adormirea, n.n.) ta, mulțumind lui Dumnezeu, Care pentru tine dăruiește dumnezeiască tămăduire sufletelor și trupurilor noastre. Cântarea a VII-a Irmosul: Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au schimbat cântând: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Împreunându-te cu focul cel vâlvâietor, lăudai pe Făcăturol de bine al tuturor, Care a răcorit inima ta, cântând: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Dorind să dobândești numai pe Dumnezeu, n-ai purtat grijă de mădularele care ardeau în văpaie, nu te-ai lepădat de Hristos, fecioară, ci cântai: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Cu ploile sângiurilor tale ai secat râurile nebuniei idolești; și acum, revărsând, noianuri de tămăduiri, potolești văpaia patimilor, sfântă fecioară muceniță. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Cu dumnezeisca ta zămislire, trecând peste legile firii, Fecioară, mai presus de fire ai născut pe Dumnezeu, grăind: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Cântarea a VIII-a Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Cu dumnezeiască ocârmuire nevătămată ai trecut marea cea cu valurile supărărilor și ale chinurilor, înecând pe șarpe în adâncimea chinurilor tale, sfântă muceniță. Pentru aceasta ai ajuns la limanurile fără de valuri ale raiului, grăind: Preoți binecuvântați, popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Omorât-ai pe șarpele cel cumplit, cu lupte de viață; și cu cântările rugăciunilor tale ai adormit fiarele cele sălbatice și ai rămas fără de vătămare de ele, Sfântă Hristina, cântând Ziditorului: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântului Duh, Dumnezeu Prin cuvânt viu ai sculat pe cel omorât de mușcăturile șerpilor celor otrăviți, muceniță purtătoare de chinuri, căci Dumnezeu, Cel ce a ascultat rugăciunile tale, Sfântă Hristina, a călcat moartea prin dumnezeiasca Sa îngropare, către Care neîncetat grăiești: Preoți binecuvântați, popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Ceea ce ești ajutătoare tare a credincioșilor, Pururea Fecioară, mântuiește-mă de înșelăciunea vicleanului balaur, care mă vrăjmășește cumplit și se silește să mă smerească (nimicească, n.n.). Că tu ești îndreptare nerătăcită celor ce nădăjduiesc ăntru tine și care cântă neîncetat: Popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. De șapte ori cuptorul chinuitorul caldeilor l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia mântuiți de o putere mai mare, Făcătorului și Mântuitorului a grăit: Tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preaânălțați-L întru toți vecii. Cântarea a IX-a Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Fiind luminată și strălucind cu podoabele muceniciei, te-ai învrednicit a vedea pe Mirele tău, Sfântă Hristina, muceniță mult-pătimitoare. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Frumoasă este podoaba pe care ți-a dăruit-o Hristos, Cel ce întrece pe toți cu frumusețea și te-a învrednicit de cămările cele cerești. Sfântă muceniță Hristina roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoșii! Împreunatu-te-ai (Alăturatu-te-ai, n.n.) cu cetele cele fără de trup, mărită și ai fost rânduită cu adunarea nevoitorilor; roagă pentru noi pe Cel cu totul îndurător. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Pomenirea ta, Sfântă Hristina, luminând pe cei ce te cinstesc pe tine, mai luminată decât soarele s-a arătat cu razele darurilor Duhului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei de Dumnezeu) Iubitoare de bine, Preasfântă Fecioară, îmbunătățește sufletul meu cel înrăutățit de păcate și cu rugăciunile tale mă mântuiește de văpaia cea veșnică. Irmosul: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Feciaoră curată, noi, cei mântuiți prin tine, cu cetele celor fără de trupuri slăvindu-te.