🏠 Canon pentru bolnavi ³ Cântarea 1 g3 Prin marea despărțită cu toiagul de demult, Israel a trecut ca prin pustie și în chipul crucii pregătește calea. Pentru aceasta să aducem cântări de laudă lui Dumnezeu cel minunat că s-a preaslăvit. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție În ziua necazului care a venit peste noi, căzând la Tine Hristoase Mântuitorule, cerem mila Ta. Ușurează boala robului Tău (...), zi și nouă precum sutașului: mergi, iată este sănătos fiul tău. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Cu rugăciuni și cereri suspinăm înaintea Ta, Fiule al lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ridică pe cel din pat (...) cu cuvântul ca și pre slăbănogul, zicându-i: iertate îți sunt greșelile tale. Salvă ... Chipului Tău, Hristoase, îl sărutăm cu credință și celui bolnav (...) îi cerem vindecare, asemănându-ne femeii cu scurgere de sânge care s-a atins de haina Ta și a primit vindecarea neputinței. Și acum ... Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu, Ajutătoare știută a tuturor, nu ne trece cu vederea pe cei ce cădem către Tine, ca pre un bun roagă-L pe Fiul tău și Dumnezeul nostru să dăruiască bolnavului (...) sănătate ca împreună cu noi să Te preaslăvească. Cântarea 3 Cela ce dintru neființă pe toate le-ai adus, cu cuvântul zidindu-le, cu duhul săvârșindu-le, Preaînalte Atotțiitorule, întru dragostea Ta mă întărește. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Cel ce de boli grele este căzut la pământ, către Tine Hristoase, împreună cu noi strigă, dăruiește-i sănătate trupului, precum lui Iezechiel ce ți se tânguia ție. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Caută, Doamne, la smerenia noastră și nu pomeni fărădelegile noastre, ci pentru credința bolnavului (...) cu cuvântul vindecă-i boala ca și celui lepros ca să se slăvească, Hristoase Dumnezeule, numele Tău. Salvă ... Biserica pe care ai sfințit-o, nu o da, Hristoase, spre defăimare, ci ridică-l nevăzut pe cel ce se află pe patul dureri, că ne rugăm în ea, ca să nu zică cei necredincioși: unde este Dumnezeul lor. Și acum ... Către chipul Tău preacurat, Născătoare de Dumnezeu, ridicând mâinile noastre strigăm, auzi rugăciunea robilor tăi și mântuiește-l pre cel ce zace în boală (...), ca ridicându-se din suferință, să împlinească făgăduințele pe care le-a grăit în durere buzele lui. Sedealna gl. al 8-lea Pe mine cel ce zac în patul păcatului de patimi rănit și precum ai ridicat-o pe soacra lui Petru și l-ai mântuit pe cel slăbănog ce era dus cu patul, așa și acum, cercetează-l pe bolnav, Milostive, Cel ce ai purtat suferințele neamului nostru. Numai pe Tine, Unule, Te știm răbdător și Milosârd, doctor milostiv al sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce îngăduiești bolile și le tămăduiești, Cel ce dai iertare tuturor celor ce se pocăiesc de păcate, Unule milosârd și milostiv. Salvă ... Pe pat aflându-mă eu păcătosul, plâng. Dăruiește-mi iertare, Hristopase Dumnezeule și mă ridică din boala aceasta și de păcatele săvârșite în tinerețe, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, slobozire dăruiește-mi. Și acum ... Milostivește-Te și mă mântuiește, ridică-mă din patul dureri, că a slăbit tăria mea și cu totul sunt cuprins de necaz, Maica Domnului Preacurată, vindecă suferințele cumplite, că Tu ești Ajutătoarea creștinilor. Cântarea a 4-a Pus-ai spre noi iubire tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat, ca să-ți cântăm cu mulțumire: slavă puterii Tale, Doamne. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Cuprins de deznădejdea cumplitelor chinuri și de apropierea morții, la viață mă întoarce Hristoase și dăruiește-le mângâiere celor ce plâng ca împreună să lăudăm minunile Tale sfinte. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Înaintea Ta, Ziditorule, ne căim de păcate, că nu vrei moartea păcătosului. Înviază-l, dă-i sănătate bolnavului (...), ca ridicându-se să-ți slujească ție, mărturisind împreună cu noi bunătatea Ta. Salvă ... Lacrimile lui Manase, pocăința ninivitenilor, mărturisirea lui David le-ai primit și grabnic i-ai mântuit. Și ale noastre rugăciuni le primește, dăruindu-i sănătatre bolnavului (...) pentru care Te rugăm. Și acum ... Dăruiește-ne nouă mila Ta, Doamnă, că întotdeauna nădăjduim spre Tine și cere sănătate bolanvului (...), întinzând mâinile Tale tămăduitoare împreună cu ale Înainte-Mergătorului către Domnul Dumnezeul nostru. Cântarea a 5-a Cel nevăzut pe pământ S-a arătat ș cu voia Sa cu oamenii a viețuit Cel neajuns, la Tine mânecând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Pe fiica moartă a lui Iair, ca un Dumnezeu ai înviat-o. Și acum ridică-l din porțile morții pe bolnavul (...), Hristoase Dumnezeule, că Tu ești calea și viața tuturor. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Înviind pe fiul văduvei și lacrimile ei prefăcându-le în bucurie, izbăvește-l de boală pe robul Tău (...) ce pătimește, ca și scârba noastră și boala să se prefacă în bucurie. Salvă ... Tămăduind numai cu atingerea bola frigurilor ce a cuprins-o pe soacra lui Petru și acum ridică-l pe bolnavul robul Tău (...), ca sculându-se să-ți slujească ție precum Iona. Și acum ... Scârbiți, smeriți, păcătoși, lipsiți de îndrăzneala către Tine, preacurată Maica lui Dumnezeu, strigăm: roagă-L pe Fiul Tău Hristos să-i dea sănătate trupească bolnavului (...). Cântarea a 6-a Adâncul păcatelor cel de pe urmă m-a cuprins și slăbește duhul meu, dar tinde Stăpâne mâna Ta cea înaltă și ca pe Petru, Îndreptătorule, mântuiește-mă. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Având nemărginită milostivire și milă, Hristoase Dumnezeule, auzi rugăciunile robilor Tăi. Că Tu, înviind, prin Petru pe Tavita și acum ridică-l pe cel bolnav (...) din suferință, auzindu-i pe rugătorii Bisericii. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Cel ce ai dus neputințele întregii lumi, Hristoase și pe Eneu prin Pavel tămăduindu-l, Tu și acum pe cel bolnav (...) vindecă-l cu rugăciunile Sfinților Apostoli. Salvă ... Schimbă în bucurie, Hristoase, plânsul celor scârbiți pentru cel ce pătimește, ca primind de la Tine milă, să intre în casa Ta cu darurile cele făgăduite, slăvindu-Te pe Tine Cel în Treime Unule Dumnezeu. Și acum ... Veniți, o, pietenilor să ne închinăm, rugându-ne pentru bolnavul (...) Maicii lui Dumnezeu. Ea are putere să vindece pe bolnavi, împreună cu cei fără de arginți, nevăzut cu untdelemn, miruind duhovnicește. Condacul, gl. al 3-lea Sufletul meu, Doamne, slăbănogit de felurite păcate și de nenumărate fărădelegi ridică-l cu Dumnezeiasca Ta iubire de oameni, precum și pe slăbănogul cel de demult l-ai ridicat, ca să Te chem izbăvindu-mă: Cel plin de daruri Hristoase, dăruiește-mi vindecare. Icosul Cel ce ții cu mâinile Tale marginile lumii, Iisuse Dumnezeule, Cel ce cu Tatăl cel fără de început și cu Duhul Sfânt împreună împărățești, Te-ai arătat în trup, bolile tămăduind și patimile curățind, pe cei orbi luminându-i și pe cel slăbănog l-ai ridicat cu Dumnezeiescul cuvânt, făcându-l să meargă drept și să-și ia patul pe grumaji. Pentru aceasta, împreună cu el, Te lăudăm și-ți cântăm: Cel plin de daruri H ristoase, dăruiește-mi vindecare. Cântarea a 7-a Tinerii nu i s-au închinat chipului de aur a iubitului persan, cântând cei trei în mijlocul cuptorulu: Dumnezeul părimților noștri bine ești cuvântat. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție O, Preasfântă Cruce a lui Hristos, cinstite Lemn de Viață-Dătător, prin Tine moartea a pierit și morții au înviat și acum pe bolnavul (...) vindecă-l și îl învie, precum în vremurile Elenei - pe fecioara cea moartă. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Boala cea cumplită și îndelungată a lui Iov, care stătea pe gunoi și de viermi plini fiind, se ruga, ai vindecat-o prin cuvânt, Doamne. Și acum în biserică pentru bolnavul (...) ne rugăm ție: Ca un Bun vindecă-l nevăzut cu rugăciunile sfinților Tăi. Salvă ... Știm cu toții că trebuie să murim, fiind aceasta voia Ta, a lui Dumnezeu, dar pe o vreme scurtă, Milostive, cerem sănătate bolnavului (...). Preschimbă moartea în viață, dăruind celor scârbiți mângâiere. Și acum ... Mijlocește și ajută sărăciei noastre, Născătoare de Dumnezeu, că Tu știi și vremea și ceasul când să-L rogi pe Fiul Tău să dea bolnavului (...) sănătate și iertare tuturor păcatelor. Cântarea a 8-a Să-I slujească lui Dumnezeu Celui viu au răbdat tinerii în Babilon, de organele muzicești negrijindu-se în mijlocul văpăii minunată cântare dumnezeiască au cântat zicând: Toate lucrurile Domnului pre Domnul lăudați-L. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Arată-i milă, Stăpâne, robului Tău (...) aflat în boală și în grabă tămăduiește-l, milostive Hristoase Dumnezeule și nu-l da încă morții spre judecată ca să-ți aducă pocăință. Că Tu Însuți ai zis: nu voiesc moartea păcătosului. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Milostive Doamne, minunile Tale prea-slăvite și la noi acum vor ajunge: pe draci îi gonește, neputințele le surpă, rănile le tămăduiește, bolile le vindecă și de orice farmece și răni ne izbăvește. Salvă ... Cel ce ai potolit, Hristoase, vânturile mării și frica ucenicilor în bucurie ai prefăcut-o și acum, potolește cumplitele boli ce îl chinuiesc pe robul Tău (...), ca bucurându-ne să te lăudăm pe Tine în veci. Și acum ... Slobozește-ne, Născătoare de Dumnezeu, de răutățile care ne-au aprins, de felurite neputințe, de otrăvire și de farmece, de înșelările drăcești, de defăimările oamenilor răi și de moarte năpraznică, Te rugăm. Cântarea a 9-a Pe muntele SinaiTe-a văzut în rug Moise pe Tine, Ceea ce fără de ardere în pântece ai zămislit focul dumnezeirii; Munte netăiat Te-a văzut Daniel, toiag odrăslit din rădăcina lui David, îți strigă Isaia. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Izvorule al vieții, Dătătorule de milă, Hristoase, nu-ți întoarce fața Ta de la noi. Ușurează-i suferințele celui chinuit de boală (...) și ridică-l precum pe Avgar prin Tadeu ca neîncetat să te slăvească cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă ție Crezând glasul evangheliei căutăm făgăduința Ta, Hristoase: cereți și vi se va da vouă. Pentru aceasta și acum stând te rugăm: ridică-l sănătos din pat pe cel surpat de chinul nesuferit (...), ca împreună cu noi să Te slăvească pe Tine. Salvă ... Chinuit de suferință, de nevăzutele răni lăuntrice, ție Hristoase, îți strigă împreună cu noi, nu nouă, Doamne, nu pentru noi, că toți suntem plini de păcate, ci pentru rugăciunile Maicii Tale și ale Înainte-Mergătorului dăruiește-i vindecare celui bolnav (...) ca toți să Te preamărim. Și acum ... Maica Domnului Preacurată, Te chemăm împreună cu toți sfinții, cu îngerii și cu arhanghelii, cu proorocii și cu patriarhii, cu apostolii, cu preacuvioșii și cu drepții: rugați-vă lui Hristos, Dumnezeul nostru, să dăruiească sănătate bolnavului (...) ca împreună cu toți să Te mărim. ------- Canon mângâietor către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la toată boala Facere a Părintelui nostru purtător de Dumnezeu, Ioan al Evhaitelor Al cărui acrostih Bolile mele tămăduiește-le, Fecioară, ale monahului Ioan Cântarea I, glas plagal 4 Irmosul: «Pe Faraon cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii și despărțind marea. Și pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu». Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi (se repetă după fiecare strofă) Neputințele mele și bolile, tămăduiește-le, Născătoare de Dumnezeu, ca ceea ce ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul, pe Cel ce, cu patimile Lui, a purtat neputințele și bolile tuturor și pe Cel ce vindecă betejunile. Ceea ce ai născut, Stăpână, fără dureri, durerile mele și cumplitele chinuri și pătimirile cele mai groaznice care mă apasă și mă încolțesc din toate părțile, ușurează, ridică povara și prin cercetarea ta tămăduiește-mă. Întoarce-mi jalea bolii mele în bucuria însănătoșirii, rupe sacul cel întunecat al răului meu obicei, Fecioară, și încinge-mă cu bucuria strălucită a deprinderii celei bune și de veselie umple-mă. Cuptorul învăpăiat al patimilor a aprins scânteile arzătoare ale bolilor celor stricătoare și mă arde cu cărbunii înfocați prin cele mai cumplite arsuri, dar dacă mă vei răcori tu, Stăpână, răcoarea ta va fi mie vindecare. Cântarea a 3-a Irmosul: «Doamne, Cel ce ai făcut acoperământul bolții cerești și ai întemeiat Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, Cel ce ești marginea doririlor și întărirea credincioșilor, Unule Iubitorule de oameni». Fecioară, tu ai născut pe Dumnezeu cel minunat întru sfinți pentru aceea minunate fă milele tale cu mine, Preasfântă cinstită, și pe mine cel deja mort din pricina durerilor nesuferite, viază-mă, rogu-mă. Pe patul durerii zăcând îndurerat, pe tine te chem, Fecioară, pleacă urechea ta spre mine, grăbește să mă mântuiești, grăbește să mă scoți din focul care acum arde mocnit inima mea. Pe fiul cel cu minte pruncească, pe tânărul cel fără de rânduială, cu toiagul pedepsindu-l, părintele cel iubitor îl înțelepțește, știu, Iubitorule de oameni, ci pe mine cel bătut după vrednicie, iarăși mă miluiește prin ceea ce Te-a născut. Liman tare și ancoră sfântă și nădejde nezdruncinată, Stăpână, te-am dobândit, pentru aceea pe mine, cel învălurit de valurile ispitelor, îndreptează-mă spre limanul cel liniștit al sănătății. Cântarea a 4-a Irmosul: „Tu, Doamne, ești tăria mea, Tu și puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și ai cercetat a noastră sărăcie. Pentru aceasta cu Proorocul Avvacum strig către Tine, slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni“. Tu ai izvorât izvorul Tămăduirilor, uscând adâncul cel fără fund al bolilor, dăruind în dar putere celor ce bolesc, sănătate celor ce rău pătimesc, pentru aceea pe mine cel covârșit de cumplite boli și de amare neputințe mă tămăduiește. Ca să povestesc minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, și faptele tale minunate și să mărturisesc între fiii oamenilor minunile tale, cu totul lăudată, caută cu milostivire la mine, cel bolnav, și sănătate desăvârșită dăruiește-mi. Slobozire celor bolnavi fiind și sănătate la îndemână și vindecare, schimbare și răcorire celor cheltuiți în deznădejdi, în nenorociri și în necazuri, în cele mai amarnice chinuri și dureri neîmblânzite, îndură-te, Stăpână. Cel ce ai purtat slăbiciunea firii omenești, Hristoase, pentru bunătatea Ta, slăbiciunile mele cele multe și bolile cu milostivire vindecă-le, mult Milostive, având pe Preacurata Maica lui Dumnezeu înduplecându-Te la aceasta, pe ceea ce curat Te-a născut pe Tine. Cântarea a 5-a Irmosul: «Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel ce ești lumină neapusă? Că m-a acoperit întunericul cel vrăjmaș pe mine, ticălosul. Ci, Te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele». Cu stropirea îndurărilor tale, spălând întinăciunea bolii mele, dă-mi mie, Stăpână, să mă bucur de curata sănătate, căci viața mea câte puțin se cheltuiește și nu-mi este mie nădejde de mântuire. În durere anii mei se scurg și în suspinuri viața mea se sfârșește, a slăbit puterea trupului meu, Stăpână. Căci s-au tulburat oasele mele de-atâta zăcut, pentru aceea miluiește-mă. Pe tine ocrotitoare caldă și ajutor grabnic în necazuri te-am agonisit, Fecioară, la sprijinul tău alerg, ușurează-mi amarele chinuri și nesuferitele dureri și cumplita suferință. Cântarea a 6-a Irmosul: «Adâncul păcatelor cel mai de jos m-a înconjurat, ci precum pe Proorocul Iona, scoate, Doamne, din stricăciune viața mea». Mai mare vâlvătaie decât cea a cuptorului Babilonului, mai arzătoare văpaie a încins materia păcatelor mele, care mă arde și mă topește și întețește înlăuntrul inimii arșițe mistuitoare. Nor luminos picurător de har, Fecioară, plouă asupra mea râuri de vindecări care să-mi topească fierbințeala arșițelor mele mistuitoare, răcorește-mă, rogu-mă și dă-mi mie să mă întorc iarăși la sănătatea dintâi. Izvor de apă vie, îndulcește apa amară și nestătătoare a durerilor și chinurilor și viforul patimilor trupului care cumplit mă înviforează, îmblânzește-l, domolește-l, oprește-l, stinge-l și inima o înseninează. Adoarme răstimpul durerilor și arșițelor, prin neadormita ta rugăciune, Fecioară, și fă să înceteze frigurile puternice, neîncetate și sălbatice ale acestora, căci și oasele mele s-au zdrobit. Cântarea a 7-a Irmosul: «Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală, și în rouă focul l-au prefăcut strigând: Bine ești cuvântat în veci, Doamne Dumnezeule». Toată așteptarea, toată nădejdea mântuirii la tine o arunc, pentru aceea, întoarce-mă din patul de boală, Stăpână, la sănătatea mea. Râu de vindecare izvorăște-mi și cuptorul clocotitor, Fecioară, al arșițelor puternice stinge-l până în sfârșit. Căci tu ai izvorât izvorul vieții dumnezeiești, râul cel dulce. A ridicat văpaie fără de sfârșit multa bilă rea, care a făcut cenușă umezeala cea după fire, uscând precum lemnul nenorocita mea inimă. Singura bucurie a celor întristați, fiindcă și eu sunt necăjit, grabnic auzi-mă, ia aminte la sufletul meu și nu-ți întoarce fața milei tale de la mine, Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 8-a Irmosul: «De șapte ori nebunește a încins tiranul haldeilor cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceștia mântuiți printr-o putere mai mare, a strigat: Pe Făcătorul și Mântuitorul tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L popoare preaînălțați-L întru toți vecii». Nou paralitic sunt, mort însuflețit, pe jumătate mort, zăcând jos, sunt aruncat la pat. Și mi s-a făcut patul mormânt, Stăpână, mie celui slăbănogit de mâini și de picioare. Dar dacă vrei, numai prin cuvânt poți să mă mântuiești ca singură Maică a lui Dumnezeu și Fecioară Preacurată. Înviforat cumplit de boli nevindecate, de cumplite neputințe, și patimi una după alta fără de vindecare, am ancorat ca la un țărm liniștit la limanul cel lin al milei tale, Fecioară. Potolește valul durerilor mele și fă să înceteze valurile muncilor. Bucură-te, izvor al bunătății, noianul bunătății, adânc al iubirii de oameni și al milei, fă minunată bunătatea ta și asupra mea și slobozește-mă degrab, cu picătura milostivirii tale, din cea mai de pe urmă boală care mă stăpânește și mă vlăguiește. Râu al harului, scăldătoare a vindecărilor, potir nesecat al bucuriei și al veseliei, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, vindecă-mă și pe mine, cel ce zac aruncat pe patul durerii, ca o povară neînsuflețită și amestecă mie băutura mângâietoare a sănătății. Cântarea a 9-a Irmosul: «Spăimântatu-s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești te măresc». Vindecă-mă pe mine cel ce bolesc din chinuri cumplite, ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu fără de sămânță, pe Cel ce vindecă numai cu voia bolile trupului și ale sufletului, pentru ca, petrecând în sănătate, să te laud pe tine cu bucurie și să te cinstesc cu veselie și să te măresc cu voioșie. Maică a Creatorului a toate, plăsmuiește-mă din nou pe mine, cel cu totul zdrobit, și pe mine cel aruncat și zdrobit în țărână, ca o bună, ridică-mă, căci toate le poți ca ceea ce ai născut, Fecioară, pe Stăpânul Cel puternic în putere și toate câte voiești pe toate le poți. Îndreptarea celor căzuți și neputincioși, tăria și sănătatea și vindecarea, îndreaptă-mă, Fecioară, și pe mine, cel neputinicos și cu adevărat mult păcătos și căzut cu trupul, cu sufletul și cu duhul. Învrednicește-mă de sănătate, Fecioară, și mântuire dobândește pentru mine. Slobozirea cea mai grabnică a celor bolnavi, mângâiere gata celor bolnavi, răcorire a celor ce rău pătimesc în nenorociri, caută cu milostivire la slăbiciunea mea și la multa mea rea pătimire și ia aminte la mine cu iubire de oameni și cu ochiul tău cel blând, Fecioară. (Sf. Ioan Mavropous, Mitropolitul Evhaitelor, Canoane de mângâiere la Domnul nostru Iisus Hristos și la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, traducere din limba greacă veche de Laura Enache, Editura Doxologia, 2015)