🏠 Acatistul Sf. Porfirie Kavsokalivitul - 2 dec. ³ Condac 1 Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, care a împărțit mană din pustia binecuvântată a Sfântului Munte, celor ce flămânzeau în pustia duhovnicească a lumii, veniți să îl lăudăm binecredincioșilor și pentru rugăciunile pe care le înalță Domnului pentru mântuirea neamului creștinesc să-i mulțumim cântându-i: ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Icos 1 Ai auzit dulcele glas al Preadulcelui Iisus, chemându-te la nunta cea veșnică, zicând: „Vino, Părinte Porfirie, de moștenește Împărăția Cerurilor care este pregătită celor ce și-au purtat crucea, nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu!“ și noi dorind a fi părtași fericirii tale, îți aducem aceste laude: Bucură-te cel ce mijlocești înaintea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră; Bucură-te rod înmiresmat al Tradiției Sfinților Părinți; Bucură-te ostaș îmbrăcat în armură duhovnicească; Bucură-te furtună ce spulberi cuiburile ereticilor; Bucură-te cel ce te-ai dăruit în întregime fiecăruia dintre cei ce te vizitau; Bucură-te că luptând împotriva puterilor întunericului, le-ai biruit; Bucură-te că ai apărat predaniile bisericești și ai stat împotriva rătăcirilor de multe feluri; Bucură-te că i-ai binecuvântat pe cei ce au mărturisit minunile tale; Bucură-te că i-ai mustrat pe cei ce au spus despre tine lucruri neadevărate; Bucură-te cel ce stai departe de cei care răstălmăcesc minunile tale; Bucură-te cel ce primești laudele aduse de către cei binecredincioși; Bucură-te ceară însemnată cu pecetea sfințeniei; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 2 Știind micimea viețuirii noastre, să nu deznădăjduim aflând nevoințele Preacuviosului Părinte Porfirie, nici să încercăm a le urma fără dreaptă socoteală și mai ales să nu căutăm a agonisi harismele sale, căci nu puțină vătămare vom afla. Ci să căutăm a învăța de la el smerenia și dragostea pentru cele sfinte, ca să-I putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 2 Ai primit la botez numele de Evanghelie, care se tâlcuiește „Bună-Vestire“ și întreaga ta viață, a fost o bună-vestire despre lucrarea Duhului Sfânt și despre dobândirea veșniciei de către oamenii care, trecători fiind prin viața pământească, L-au cunoscut pe Domnul care ieri, astăzi și în veac Același este și din revărsarea inimii ți-au cântat: Bucură-te că din pruncie ai fost păzit de Cel a cărui întrupare a fost binevestită de înger; Bucură-te că din fragedă vârstă ai năzuit să-I închini Domnului viața ta; Bucură-te că din copilărie ai plecat la Muntele Athos ca să urci muntele virtuților; Bucură-te că atunci când te-ai lovit din greșeală cu securea în picior, ai cerut ajutorul Maicii Domnului; Bucură-te că ocrotitoarea Sfântului Munte, ți-a oprit de îndată șiroirea sângelui; Bucură-te că ai trăit acoperit de Sfântul ei Acoperământ; Bucură-te că pentru viețuirea ta cucernică ai fost hirotonit preot; Bucură-te că ajutând mulțimi de oameni nu ți-ai pierdut liniștea; Bucură-te luminător al Atenei și a toată Grecia; Bucură-te că ai fost căutat de pelerini veniți din toată lumea; Bucură-te că ai trăit în vremurile noastre nevoințe aspre ca ale Părinților din vechime; Bucură-te că până la moarte L-ai slujit cu jertfelnicie pe Hristos; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 3 Nu pentru vreo nevoință aparte s-au revărsat asupra ta râurile binecuvântărilor, ci pentru că luând asupra ta crucea grea a ascultării, ai urmat Domnului care S-a arătat pe Sine ascultător până la moarte și lepădând voia ta la picioarele bătrânilor tăi, ai învățat de la aceștia cântarea: Aliluia. Icos 3 Să vadă roadele ascultării cei ce vor să trăiască neavând povățuitor, cei care plini fiind de mândrie, cred că au găsit un drum mai scurt către Dumnezeu și să își cunoască înșelarea. Iar noi să luăm aminte la viețuirea Preacuviosului Părinte Porfirie și cerându-i să mijlocească la Dumnezeu, ca să primim puterea de a merge pe calea ascultării, să îi cântăm așa: Bucură-te rob al lui Hristos care ai cunoscut ce înseamnă adevărata libertate; Bucură-te că nu ai cunoscut povara libertății pătimașe; Bucură-te cel ce supunându-te bătrânilor tăi ai înțeles taina ascultării; Bucură-te că Părinții Pantelimon și Ioanichie te-au învățat lepădarea voii; Bucură-te că atunci când ți s-au deschis ochii duhovnicești, i-ai văzut cu duhul pe bătrânii tăi; Bucură-te cel ce făcând ascultare ai ieșit din chilia unui părinte pe fereastră; Bucură-te că nu te-ai mâhnit, când frumoasa pasăre cioplită fără binecuvântare ți-a fost frântă; Bucură-te că așa s-a frânt și gândul inimii tale de a face ceva după propria voie; Bucură-te că prin rugăciune ai devenit asemenea stâlpilor monahismului; Bucură-te că ieșind în mijlocul oamenilor te-ai sârguit să te jertfești pentru ei; Bucură-te că ai ridicat mănăstirea din Milesi, ca pe un chivot al cunoașterii lui Dumnezeu; Bucură-te cel ce ai găsit în Sfânta Scriptură și în Viețile Sfinților chipuri de sfințenie; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 4 „Dacă nu ar fi scris Sfântul Ioan Scărarul cartea despre dumnezeiescul urcuș, ar fi putut-o scrie cu pricepere Părintele Porfirie“, s-a dat mărturie despre măsura sporirii tale; văzându-te Domnul că din copilărie ai vrut să urmezi viața de nevoință a unui alt avvă Ioan, cel numit Colibașul, a venit în întâmpinarea ta și ți-a călăuzit pașii pe treptele scării raiului, iar tu I-ai cântat cu umilință: Aliluia. Icos 4 Mincinoși sunt ritorii care învață că vremea sfințeniei a trecut, că în vremurile noastre, nu mai este cu putință omului să meargă pe calea cea strâmtă pe care o arată Scriptura; nouă numai a cugeta la viețuirea ta ne este de ajuns pentru a sta împotriva unora ca aceștia, care nu vor să cânte împreună cu noi: Bucură-te că urmând Sfântului Ioan Colibașul, L-ai primit pe Hristos în chilia inimii tale; Bucură-te că Sfântul Porfirie al Gazei te-a crescut ca pe un urmaș al său; Bucură-te bucurie a Sfântului Atanasie și a celorlalți cuvioși aghioriți; Bucură-te cel ce ieșind din Sfântul Munte nu ai părăsit smerenia Sfântului Siluan; Bucură-te că primind bastonul trimis de Sfântul Gherasim, ai primit și binecuvântarea acestuia; Bucură-te cu Sfântul Vasile cel Mare, care te-a ajutat să ridici așezământul din Milesi; Bucură-te cu Sfinții Ierarhi Nicolae și Spiridon, neobosiții făcători de minuni; Bucură-te cu Sfinții Cosma și Damian și cu ceilalți Sfinți doctori fără de arginți; Bucură-te cel ce ai fost asemănat cu Sfântul Serafim de Sarov; Bucură-te că ai arătat lumii că harismele Sfântului Nectarie din Eghina nu s-au pierdut; Bucură-te cu soborul tuturor Cuvioșilor Părinți și Cuvioaselor Maici; Bucură-te floare din buchetul Maicii Domnului, care ai împrăștiat mireasma din grădina ei; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 5 Deși în timpul vieții ai avut parte de apăsătoare boli Părinte, nu te-ai lăsat biruit de durere, ci le-ai răbdat cu mucenicească răbdare și în loc să cârtești ai primit suferința cu seninătate, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 5 Cine poate să stea departe de mijlocirile tale, știind câtă mulțime de bolnavi au simțit ajutorul tău? Cine oare va șovăi să alerge la tine, aflând că din zi în zi numărul celor ce au primit sănătate trupească și sufletească sporește fără încetare? O, Părinte Porfirie, pentru grija pe care ai arătat-o și o arăți celor bolnavi, primește de la noi laudele acestea: Bucură-te că suferind grele boli ai primit puterea de a-i ajuta pe bolnavi; Bucură-te că i-ai învățat pe oameni că vindecarea adevărată vine de la Dumnezeu; Bucură-te că însemnând bolnavii cu semnul sfintei cruci le-ai ușurat durerile; Bucură-te cel ce i-ai ferit pe credincioși de doctorii cei închipuiți care au puteri diavolești; Bucură-te că ai vindecat de paralizie pe femeia celui ce a venit să te caute la mănăstire; Bucură-te că deși acela nu te-a găsit, a avut mare credință în puterea mijlocirilor tale; Bucură-te că așa cum ai vindecat-o pe femeia sa, îi poți vindeca și pe cei pentru care ne rugăm; Bucură-te că i-ai mângâiat pe cei căzuți în deznădejde; Bucură-te că i-ai povățuit să poarte crucea răbdării; Bucură-te că bolnavilor care ți-au cerut ajutorul le-ai adus grabnică tămăduire; Bucură-te cel ce și acum te rogi pentru cei aflați în diferite suferințe; Bucură-te că pentru tine nu există boli de nevindecat; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 6 Nici un om nu este fără de păcat, nici un om nu se poate făli că a scăpat de orice urmă a bolii. Știind că nu numai trupurile noastre, ci și sufletele noastre sunt atinse de boală, dar știind și că Dumnezeu este Cel ce dăruiește sănătate celor dreptcredincioși, îți cerem să te rogi ca împreună cu cei tămăduiți de bolile lor, să-I putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 6 Noule doctor fără de arginți, Părinte Porfirie, mulțumindu-ți că prin nenumărate minuni, ai dăruit celor suferinzi tămăduirea, nu vom obosi vestind celorlalți vindecările făcute prin rugăciune de către Dumnezeu și pentru aceasta te rugăm să primești drept plată mulțumirile noastre: Bucură-te că pe pruncul care nu se mișca l-ai vindecat spre bucuria părinților lui; Bucură-te pentru copiii care primind vindecare trupească L-au slăvit pe Dumnezeu; Bucură-te că pe femeia necăjită de boala bărbatului ei, ai învățat-o să se ferească de tulburarea adusă de diavol; Bucură-te cel ce îi ocrotești, pe cei care se îngrijesc cu dragoste de bolnavi; Bucură-te cel ce vedeai și vezi mai bine decât doctorii, bolile oamenilor; Bucură-te cel ce stai împotriva doctorilor nepricepuți, ca să-i ferești pe bolnavi de mai multă suferință; Bucură-te cel ce te-ai arătat bolnavei care suferea de tromboză și ai vindecat-o; Bucură-te că mai târziu aceasta a recunoscut chipul tău și a înțeles de la cine a primit ajutorul; Bucură-te că doctorii au rămas fără grai în fața vindecărilor pe care le-ai făcut; Bucură-te balsam ce aduci de la Dumnezeu vindecare trupească și sufletească; Bucură-te că prin rugăciunile tale s-a biruit rânduiala firii; Bucură-te cel ce îi întărești pe cei care mărturisesc vindecările tale cele minunate; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 7 Răbdând suferințele ca un al doilea Iov, ai arătat prin viața ta, că încercările îngăduite de Dumnezeu nu covârșesc puterea omenească și că oricât de grele ar fi acestea, dacă ne luptăm să le biruim, Mântuitorul Hristos va pune pe frunțile noastre cununi strălucitoare, pentru care Îi cântăm: Aliluia. Icos 7 Auzind cum în timpul vieții și după moarte, i-ai izbăvit de felurite ispite pe cei cărora le-ai cunoscut neputințele și aflându-ne noi înșine în ispite fără de număr, căci viermele păcatului nu doarme, dorim să te avem ca ocrotitor al nostru și pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te că trecând prin furtuna necazurilor, ai primit puterea de a-i ajuta pe cei ispitiți; Bucură-te că i-ai făcut dreptate slujbașului învinuit pe nedrept; Bucură-te că pe tânăra care voia să se sinucidă, ai scăpat-o din ghearele diavolului; Bucură-te că ai prevenit maicile de la Mănăstirea Jazak, să nu bea apă din fântâna otrăvită de necredincioși; Bucură-te că fără teamă în vreme de război ai scăpat o fată de la pângărire; Bucură-te că l-ai izbăvit pe ucenicul tău, de primejdia din adâncurile apelor; Bucură-te cel ce dai cu prisosință cele de trebuință credincioșilor; Bucură-te că printr-o minune Cel ce a înmulțit peștii în pustie, te-a vădit a fi asemenea Lui; Bucură-te că această minune și altele asemenea ei, au fost tăinuite până după moartea ta; Bucură-te cel ce te-ai arătat în chip minunat, celor care ți-au cerut ocrotirea; Bucură-te că oricine te cheamă în ajutor cu credință, primește sprijinul tău; Bucură-te că nenumărate sunt facerile de bine pe care ni le-ai arătat; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 8 Cum să nu ne veselim de minunile tale? Cum să nu tresalte inimile noastre la aflarea bucuriei pe care o aduci, celor ce te cinstesc, tainicule povățuitor al călugărilor și al mirenilor? Știind că ducând viață monahicească, ai fost călăuză pricepută și pentru familiile care în viforul lumii au căutat liniștea duhovnicească, Îi cântăm Celui Care te-a înțelepțit: Aliluia. Icos 8 Văzând cum vrăjmașul diavol se luptă ca mirenii să ducă o viață cât mai pătimașă, aducându-le tulburare în suflet și șoptindu-le că numai în mănăstiri se poate duce o viață bineplăcută lui Dumnezeu; tu i-ai povățuit să stea împotriva acestuia și să ducă lupta cea bună, iar ei sporind în viețuirea duhovnicească ți-au cântat: Bucură-te că îi afli pe fiii risipitori și te rogi pentru ei; Bucură-te că aduci pacea în familiile dezbinate; Bucură-te că le-ai descoperit celor căzuți calea pocăinței; Bucură-te că i-ai ajutat pe aceștia să ajungă fii credincioși ai Bisericii; Bucură-te că i-ai învățat pe părinți să trăiască o viață sfântă, pentru ca fiii lor să fie păziți de ispite; Bucură-te că rugându-se Domnului ucenica ta, a fost pețită de tânărul pe care îl iubea; Bucură-te că domolind împotrivirile părinților lui, au reușit să se căsătorească; Bucură-te că le-ai vorbit despre Hristos tinerilor, care necunoscând lumina trăiau în patimi; Bucură-te că ei ți-au sărutat picioarele cu dragoste; Bucură-te sprijin al celor ce vor să-și întemeieze o familie; Bucură-te că Domnul ți-a dat priceperea de a fi călăuză pentru cei căsătoriți; Bucură-te blând duhovnic, care cu iscusință ai vindecat rănile sufletești; Bucură-te apostol al sfințeniei în vremuri de mare tulburare; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 9 Doamne, Cel ce ne-ai zis „Fiți sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt“, Care prin gura Preacuviosului Părinte Porfirie ne-ai amintit această poruncă; noi am priceput că numai dacă vom merge pe calea sfințeniei, viețile noastre vor cunoaște împlinirea. Acoperă-ne cu harul Tău cel ceresc, ca să mergem pe această cale fără a fi vătămați de cursele diavolului și să-Ți cântăm mereu: Aliluia. Icos 9 Ceea ce mărturisește întreaga predanie a Răsăritului și anume că Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul să se sfințească, este cu anevoie de priceput; dar ascultându-te pe tine Preacuvioase Părinte, că ne îndemni să ajungem la măsura sfințeniei, oricât de mari ar fi ispitele ce ne apasă, îți zicem: Bucură-te icoană a virtuților poleită cu aurul smereniei; Bucură-te că nu numai pe monahi, ci și pe mireni i-ai îndemnat să rostească rugăciunea lui Iisus; Bucură-te că îi vezi pe creștinii râvnitori strălucind ca niște făclii; Bucură-te că l-ai văzut pe Părintele Yannis îmbrățișându-și preoteasa în lumina raiului; Bucură-te dascăl al cugetării la cele sfinte; Bucură-te că săvârșind dumnezeieștile slujbe, inima ta a devenit altar al Celui Preaînalt; Bucură-te că aflând nevoințele tale, sporim în nevoință; Bucură-te că prin postiri îndelungate, ți-ai hrănit sufletul cu putere cerească; Bucură-te lumânare care te-ai asemănat rugului lui Moise; Bucură-te că prin înțelepciune duhovnicească, i-ai întrecut pe înțelepții lumii acesteia; Bucură-te că ne-ai îndemnat ca prin lungi privegheri, să călătorim spre odihna cea veșnică; Bucură-te adeverire a învierii lui Hristos; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 10 Fiind aprins de dragostea cea duhovnicească și vrând să propovăduiești oamenilor credința în Hristos. Pentru râvna ta Domnul te-a chemat să fii părtaș darurilor Sfinților Apostoli și prin harisma vorbirii în limbi, ai grăit pe înțelesul celor de alt neam, iar ei mirându-se de sfințenia ta, au strigat lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 10 Vrând tu s-o ajuți pe tânăra Annoula să lepede cugetările deșarte și să creadă în Atotputernicul Dumnezeu, nu ți-a fost opreliște necunoașterea limbii pe care o vorbea și prin harul lui Dumnezeu ai trecut de această stavilă, spre bucuria noastră care te lăudăm așa: Bucură-te că niciodată nu ai greșit, când ai spus oamenilor cele pe care ți le-a arătat Domnul; Bucură-te cel ce din smerenie nu I-ai cerut Domnului harisme alese; Bucură-te că nu te-ai mândrit pentru darurile cu care Dumnezeu te-a covârșit; Bucură-te că primindu-le, nu ai contenit cugetarea smerită la propria ta păcătoșenie; Bucură-te că minunile le-ai făcut nu spre lauda ta, ci spre slava lui Dumnezeu; Bucură-te că și noi am urmat povața pe care i-ai dat-o femeii credincioase și nu ne îndoim de harismele tale; Bucură-te că ai trăit bucuria Rusaliilor; Bucură-te cel ce prin luminare dumnezeiască ai înțeles necazurile oamenilor; Bucură-te că ai astupat gurile celor ce cârteau împotriva darurilor Sfântului Duh; Bucură-te că ne-ai lămurit, că puterile celor depărtați de Biserică, vin de la îngerii căzuți; Bucură-te stavilă pentru cei care fiind stăpâniți de diavol, imitau darul vorbirii în limbi; Bucură-te cel ce cunoșteai graiurile păsărilor și ale animalelor: ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 11 Cuvântul despre trecerea în veșnicie, cum că „de vei muri înainte de a muri, nu vei mai muri atunci când vei muri“, a fost sorbit de inima ta însetată de cunoaștere și luminându-te te-ai împărtășit de această trăire, când moartea ta a devenit un puternic Aliluia. Icos 11 „După ce voi pleca la Domnul, eu voi continua să vă vorbesc. Voi, oare, mă veți auzi?“, ne-ai întrebat pe toți cei ce te purtăm cu dragoste în inimile noastre. Nefiind vrednici de a auzi cuvintele tale pline de putere, facem ceea ce ne este cu putință și îndrăznim să-ți aducem smerită laudă, știind că asculți glasurile noastre: Bucură-te cel ce ți-ai așteptat moartea ca pe o întâlnire cu Dumnezeu; Bucură-te că ai părăsit această lume chemându-L pe Mântuitorul Hristos; Bucură-te că ai adormit în Sfântul Munte, pe care lăuntric niciodată nu l-ai părăsit; Bucură-te că dragostea ta pentru Hristos a covârșit frica morții; Bucură-te că rugându-te se risipea norul întunecat pe care îl vedeai deasupra unora dintre muribunzi; Bucură-te cel ce și acum te rogi pentru cei aflați pe patul de moarte; Bucură-te cel ce ne ferești de moarte năpraznică; Bucură-te că ultima ta dorință a fost „ca toți să fie una“, după cum voiește Hristos; Bucură-te că te-ai rugat ca toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeul Părinților noștri; Bucură-te că Cel ce a înviat din morți, te-a învățat să biruiești moartea; Bucură-te că privind blândul tău chip, ne umplem de mângâiere; Bucură-te văzând că semințele pe care le-ai semănat, dau roadă îmbelșugată; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 12 Așa cum Sfântul Nectarie a voit, ca moaștele sale bine-mirositoare să fie împărțite spre binecuvântare și pretutindeni s-a aflat de minunile sale; tot așa după adormirea ta, Dumnezeu a vrut ca cinstirea ta să se răspândească în toate colțurile lumii, ca toți cei care în aceste vremuri de rătăcire, au cunoscut că ești stâlp de lumină al dreptei-credințe, să cânte Domnului împreună cu tine: Aliluia. Icos 12 Înainte de a primi cinstirea cuvenită de la oamenii cei muritori, bine-plăcutule al lui Dumnezeu; ai primit o cinstire mai înaltă, căci ai fost prăznuit în Biserica Cerească, de soborul celor ce îmbrăcați în veșminte luminoase cântau îngerește troparul tău și cărora următori facându-ne noi îți zicem cu mare glas: Bucură-te dar neprețuit pe care Dumnezeu l-a dăruit Bisericii; Bucură-te că am fost povățuiți în chip minunat să ne rugăm ție; Bucură-te că însuși Domnul S-a îngrijit să primești cinstire de la oameni; Bucură-te ascultând laudele celor care așteaptă tainica ta povățuire; Bucură-te că așa cum te rugai înainte împreună cu ucenicii tăi, te rogi și acum cu noi; Bucură-te că precum îți ocroteai fiii duhovnicești, acum ne ocrotești și pe noi; Bucură-te că numărul celor care te cinstesc crește fără încetare; Bucură-te prieten al celor ce învață de la tine urcușul duhovnicesc; Bucură-te că cei ce au privit chipul tău luminat, vor să atingă și sfintele tale moaște; Bucură-te candelă aprinsă de Părintele Ceresc; Bucură-te ucenic al Fiului lui Dumnezeu; Bucură-te vas ales al Sfântului Duh; ¦ Bucură-te Părinte Porfirie, biserică vie a lui Dumnezeu. ¦ Condac 13 ┇ O, Preacuvioase Părinte Porfirie, făcătorule de minuni, primind această puțină rugăciune de la noi, cei ce din prea-plinul inimii, îți aducem laude după cuviință, ajută-ne să punem început bun și lepădând toate patimile și poftele, să trăim ca mădulare sfinte ale Bisericii, ca împreună cu tine să putem cânta în vecii vecilor: Aliluia. ┇ Rugăciune Preacuvioase Părinte Porfirie, rob al Dumnezeului celui viu, primește laudele pe care ți le aducem cu inimă smerită și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ocrotește-ne de tot răul și de toată tulburarea. Ajută-ne să biruim ispitele care ne stau înainte și prin răbdarea noastră să dobândim cununile cele netrecătoare. Iar la înfricoșătoarea Judecată să fim feriți de veșnica pedeapsă și să fim așezați de-a dreapta, unde cu soborul tuturor sfinților te veselești de frumusețile cerești. Și primind grabnicul tău ajutor, să-I mulțumim în vecii vecilor Dumnezeului Care te-a proslăvit. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.