🏠 Acatistul Sf. Niceta de Remesiana - 24 iun. ³ Condac 1 Mare dar este să fii propovăduitor al evangheliei lui Hristos, să semeni în lume semințele cuvântului dumnzeiesc, cu acesta fiind învrednicit și noi cinstirea cuvenită aducem: Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Icos 1 Pământul daco-român a primit din primele veacuri evanghelia lui Hristos și neamul cel nou născut din apă și din duh, așa, moștenirea creștină a lăsat: Bucură-te, Sf. Ierah Niceta, pământeanul dac; Bucură-te, Sf. Ierah Niceta, fiu de neam străbun; Bucură-te, moștenitorul întregii credincioșii; Bucură-te, moștenitorul întregii virtuți; Bucură-te, alesul lui Hristos; Bucură-te, alesul lucrărilor dumnezeiești; Bucură-te, Sf. Ierah Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Condac 2 De la Dunărea bătrână până în munți, credința creștină s-a împământenit și întunericul cel vechi s-a risipit și tu, Sfinte Niceta, te-ai făcut o făclie a lumii celei noi, în cântarea de: ALILUIA! Icos 2 Poporul dac demult a primit credința creștină și tu ai adăugat încă o mărturie ce s-a făcut încă o „temelie a Bisericii străbune“: Bucură-te, că ai avut comoara evangheliei lui Hristos; Bucură-te, că din tinerețe învățătura sfântă ai primit; Bucură-te, că din tinerețe la cele de sus ai jinduit; Bucură-te, că ai căutat cele de taină; Bucură-te, că ai găsit mărgăritarul cel mare; Bucură-te, că prin multe nevoințe l-ai și câștigat; Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Condac 3 Păgânescul întuneric idolesc, cu greu se risipea și adesea cu multe necazuri și împotriviri ai fost primit chiar de cei apropiați, care apoi au cântat: ALILUIA! Icos 3 Poporul daco-român se deosebea de celelalte popoare păgâne și idolești și cu mărturisire sta în mijlocul lor și tu Niceta, fiind unul dintre cei mai râvnitori: Bucură-te, arhiereul daco-român; Bucură-te, al Bisericii lui Hristos cu adevărat slujitor; Bucură-te, al altarului sfânt liturghisitor; Bucură-te, al pământului străbun sfințitor; Bucură-te, cel între primii sfinți părinți; Bucură-te, părinte, care mulți fii ai lăsat; Bucură-te , Sf. Ierah Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Condac 4 Iubitor de Cuvântul dumnezeiesc al lui Hristos, al evangheliei dar ai primit, că toți te știau ca pe un mare propovăduitor sfânt, în cântarea de: ALILUIA! Icos 4 Și popoarele păgâne din jur te ascultau și mulți la credința creștină alergau și așa, ca un urmaș al apostolilor ai fost și un întemeietor de biserică: Bucură-te, cel între ierahii sfinți ai bisericii; Bucură-te, al evangheliei dar strălucitor; Bucură-te, cel iubitor de cuvântul dumnezeiesc; Bucură-te, cel ce l-ai semănat cu râvnire; Bucură-te, că roduri și „peste veacuri“ au rămas; Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Condac 5 Și în alte țări ai mers și până în Italia ai ajuns, unde prieten cu Sf. Paulin de Nola te-ai făcut, îndoind iubirea de cele sfinte, în cântarea de: ALILUIA! Icos 5 Biserica primelor veacuri prin multe încercări a trecut și chiar jertfe mucenicești a avut, că idolatria păgână era mult legată de cele lumești: Bucură-te, că ai luptat mult cu păcatul cel vechi; Bucură-te, că ai luptat mult cu patimile idolești; Bucură-te, că propovăduirea ta era împotriva păcatului; Bucură-te, că vestirea ta era izbăvirea de păcat; Bucură-te, că peste tot, cu păcatul te-ai războit; Bucură-te, că păcatul, așa, l-ai biruit; Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Condac 6 Și scriitor iscusit ai fost și cântări sfinte ai făcut să fie spre lauda celor credincioși și cinstirea slujbelor bisericiești, în cântarea de: ALILUIA! Icos 6 Imnul „Pe Tine Te lăudăm“ a rămas ca un dar Bisericii și credincioșilor creștini, prin care se aude cu glas ceresc, mărirea lui Hristos: Bucură-te, păstorul cel bun la turmei creștine; Bucură-te, cântare sfântă pentru oile lui Hristos; Bucură-te, glas de taină mântuitoare; Bucură-te, glas de duh preasfânt; Bucură-te, chemarea sfântă ce ne-a rămas și nouă; Bucură-te, glăsuire ce nu contenește; Bucură-te, Sf. Ieraf Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Condac 7 Prăznuim și noi cu cinstire, pomenirea ta care a rămas neuitată peste veacuri și vremi și așa te avem chip de icoană între primii sfinți părinți ai Daciei creștine, în cântarea de ALILUIA! Icos 7 Biserica lui Hristos din Dacia, are cartea evangheliei înscrisă și cu numele tău, numele urcat la cer deodată și cu numele noastre: Bucură-te, nume de dar al lui Hristos; Bucură-te, nume bisericii crestine; Bucură-te, nume al credinței pământului românesc; Bucură-te, nume de veșnicie; Bucură-te, nume înscris pe evanghelia vieții; Bucură-te, nume de sfânt părinte; Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos! Condac 8 ┇ O, Sfinte Ierarhe Niceta, vestitorul evangheliei lui Hristos, care ai semănat sămânța sfântă în pământul cel bun al Daciei, cinstirea cuvenită îți aducem și din locașurile de sus mijlocește pentru noi, cei ce cântăm: ALILUIA! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.