🏠 Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - 7 dec. ³ Troparul g8 Întru răbdarea ta ți-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, în bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i și pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre. Condac 1 Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filotee preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoștea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor și locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică ești de laudă! Pentru aceasta cântăm ție: ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Icos 1 Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor și mâinile tinzându-le către Cuvântul Cel mai înainte de veac, iertare greșealelor noastre cerem, putere de cuvânt, luminare și pricepere minții noastre, ca să lăudăm nevoințele și vitejiile fericitei Filofteea și către dansa să grăim cu caldură unele ca acestea: Bucură-te Filofteea, cea din rău tată născută; Bucură-te că de mamă credincioasă ai fost crescută; Bucură-te trandafirul răsărit din marăcine; Bucură-te că tot timpul bun miros reverși din tine; Bucură-te că în lume ai fost blandă mielușiță; Bucură-te că a ta mamă ți-a fost bună păstoriță; Bucură-te poruncă sfântă, cu desăvârșită minte; Bucură-te că de mică ai mers pe căile sfinte; Bucură-te că în chinuri ți-a fost totdeauna traiul; Bucură-te că răbdarea te-a făcut să câștigi raiul; Bucură-te că necazuri suferit-ai multe foarte; Bucură-te că de Domnul te-ai preamărit după moarte; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 2 Mutându-se din viața aceasta vremelnică, binecredincioasa maica ta, te-a lăsat pe tine la toată lipsa plinitoare și moștenitoare faptelor ei celor bune, pe care urmându-le, ai cântat lui Dumnezeu neîncetata cântare: Aliluia! Icos 2 Frică și cutremur ne cuprinde pe noi, cei întunecați la minte, că nu ne pricepem de unde vom începe a-ți aduce ție laude, fecioară, sau care cântare îți vom cânta, sau cu ce cununi te vom încununa; dar îndrăznind, pentru rugăciunile tale cele către Dumnezeu, cu inimă umilită cântăm ție acestea: Bucură-te odrăslirea cea în Târnov răsărită; Bucură-te cea de Domnul în rai acum răsădită; Bucură-te auroră cu raze strălucitoare; Bucură-te stea cerească ce luminezi ca un soare; Bucură-te că în lume te-a hrănit cereasca rază; Bucură-te că prin tine creștinii se luminează; Bucură-te că pe tine te-am câștigat bogăție; Bucură-te că povață ne-ai dat cum să urmăm ție; Bucură-te că prin tine am primit hrană cerească; Bucură-te pilda celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te călăuza sufletelor celor drepte; Bucură-te îndreptarul fecioarelor înțelepte; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 3 Auzind tu, fericito, glasul Evangheliei Domnului, care fericește pe cei milostivi, tare l-ai întipărit în inima ta și cu atâta credință l-ai primit și atâta l-ai iubit, încât cu înfocată și dumnezeiească râvnă aprinzându-te, cu însutite osteneli și cu sârguință multă ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Multă purtare de grijă ai avut în cugetul tău pentru săraci, fericită Filotee, pentru că râvneai ca să nu rămână nici unul nemiluit din cei ce așteptau de la tine milostenie, nici un flămând să nu se ducă nesăturat, nici un gol neîmbrăcat, nici un mâhnit nemângâiat; pentru care, lăudăndu-te, cântăm ție acestea: Bucură-te comoara milei, cea-n veci nedeșertată; Bucură-te îmbrăcarea celor goi fără de plată; Bucură-te celor flămânzi pâine bună, hrănitoare; Bucură-te celor străini casă adăpostitoare; Bucură-te izbăvitoare a celor primejduiți; Bucură-te alinare a rănii celor scârbiți; Bucură-te celor căzuți grabnică sprijinitoare; Bucură-te la nevoie fierbinte folositoare; Bucură-te feciorie, cu milostenie-nsoțită; Bucură-te tinerețe, cu viață-mbunătățită; Bucură-te mângâierea celor ce se roagă ție; Bucură-te că prin moarte ai rămas deapururi vie; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 4 Văzându-te pe tine vrăjmașul firii omenești că te-ai apucat de lucrarea ei săvârșirea faptei celei bune și mai vârtos de fapta care fi-va laudată în ziua Judecății, a socotit să te împiedice pe tine ca oarecând pe Eva în rai, dar n-a putut, căci neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 4-lea Ca viforul s-au pornit asupra ta urâții și spurcații diavoli și ispitiri fără de număr ți-au adus, ca prin mulțimea și greutatea ispitelor să te întoarcă pe tine de la o lucrare ca aceasta. Dar tu, fericită, fiind întemeiată pe Hristos, Piatra cea din capul unghiului, tare i-ai sfărâmat pe ei; drept aceea vrednică ești a te cinsti cu acestea: Bucură-te fericito, cea de fapte bune plină; Bucură-te că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină; Bucură-te desfătarea maicii tale iubitoare; Bucură-te diademă a-nțeleptelor fecioare; Bucură-te pruncă sfântă a Domnului următoare; Bucură-te milostivă, cea de săraci iubitoare; Bucură-te că pe diavol tu l-ai umplut de rușine; Bucură-te că satana a fost biruit prin tine; Bucură-te că credință ai avut în Hristos, tare; Bucură-te că răsplată dobândit-ai prin răbdare; Bucură-te vitejie, în trup de copil lucrată; Bucură-te biruință, de Duhul Sfânt insuflată; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 5 Vifor de urgie mare a pornit tatăl tău cel întunecat la minte și împietrit la inimă, suflând cu îngroziri și cu chinuri asupra ta, fericită Filotee; dar n-a putut să te clintească, pentru că intemeiată erai pe Piatra credinței, Hristos, pe care tu, preaînțeleaptă fecioară, stând, lui Hristos, Celui ce te întărea pe tine, ai cântat: Aliluia! Icos 5 Cine din pământeni poate să spună cu deamănuntul chinurile tale câte ai suferit de la tatăl tău cel întunecat la cuget și de la mama ta vitregă? Și ce minte poate să priceapă răbdarea ta, întru toate câte ai pătimit? Drept aceea, minunându-ne de viața ta cea mai presus de fire, te lăudăm cu fericiri ca acestea: Bucură-te cea de Domnul pentru milă rânduită; Bucură-te că mult fost-ai de tatăl tău chinuită; Bucură-te că adesea fost-ai și crunt biciuită; Bucură-te că pe spate și pe obraz ai fost lovită; Bucură-te căci chinuri grele și bătăi ai îndurat; Bucură-te că pe toate cu tărie le-ai răbdat; Bucură-te că-n trup răni, ca Hristos ai suferit; Bucură-te că din cale nimica nu te-a clintit; Bucură-te că în toate bucuroasă ai pătimit; Bucură-te că și viața pentru Domnul ți-ai jertfit; Bucură-te că de Dânsul ești acum în cer mărită; Bucură-te că luat-ai cunună neveștejită; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 6 Când tu, preafericită Filotee, împărțeai hrană săracilor, atunci satana, ca și la Iuda, a pus în mintea tatălui tău gând rău și ucigaș; că pândindu-te pe tine din loc ascuns și văzându-te hranind flămânzii, îndată s-a umplut de drăcească mânie și a zvârlit în tine cu barda cea plugărească; și rănindu-ți piciorul îndată ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, de care bucurându-te tare, ai cântat: Aliluia! Icos 6 Înger s-a trimis atunci din cer ca să lumineze trupul tău cel fecioresc, muceniță Filotee; și venind, a stat nevăzut și a început a grăi către tine: Bucură-te muceniță, cea de tatăl tău ucisă; Bucură-te că dând milă, către Domnul ești trimisă; Bucură-te că răbdarea te-a suit la înălțime; Bucură-te că de-aproape vezi pe Preasfânta Treime; Bucură-te că de Domnul ești aleasă și primită; Bucură-te că de Dânsul ești în rai sălășluită; Bucură-te că de-a pururi porți luminată cunună; Bucură-te că în ceruri stai cu drepții împreună; Bucură-te că ai parte între sfintele fecioare; Bucură-te că de slavă te-ai făcut moștenitoare; Bucură-te că în ceruri ești de-a pururi desfătată; Bucură-te că-n tot timpul de noi ești binecuvântată; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 7 Zăcând trupușorul tău cel curat pe pământ și încă sânge din piciorul tău cel tăiat curgând, cu strălucire cerească a fost înconjurat, încât și locul cel dimprejur s-a umplut de lumină; și aceasta văzând ticălosul și ucigașul tău tată, cu spaimă înfricoșându-se, a alergat în cetate și a spus cele ce a văzut, ca nu știa întunecatul să cânte: Aliluia! Icos 7 Alergând fecioarele dimpreună cu mamele lor la locul unde erai ucisă, ca să te vadă pe tine, fericită Filotee și văzând cu ochii lor strălucirea luminii care te înconjura, minunându-se întru sine, au început a te lăuda, zicând: Bucură-te Filotee, înțeleaptă și preabună; Bucură-te că ești nouă sora scumpă și cunună; Bucură-te că în ceruri s-a proslăvit al tău nume; Bucură-te că lumină ești fecioarelor în lume; Bucură-te că la Domnul ți-a fost inima de mică; Bucură-te că iubindu-L, de chinuri nu ți-a fost frică; Bucură-te că spre bine mult ai fost sârguitoare Bucură-te că în toate întreci pe alte fecioare; Bucură-te că pe Domnul L-ai câștigat acum mire; Bucură-te că guști de-acum a raiului îndulcire; Bucură-te că în ceruri te avem mijlocitoare; Bucură-te că la Domnul ne ești caldă rugătoare; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 8 Auzind arhiepiscopul Târnovei cele spuse de tatăl tău, îndată, cu dregătorii cetății și cu tot clerul și poporul a venit la tine; și văzând trupul tău strălucind de lumină, cu frică au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Tot orașul Tarnovei și satele dimprejur au alergat la locul ce strălucea, fecioară Filotee; și văzând minunea care s-a săvârșit întru tine, dimpreună cu arhiepiscopul ți-au împletit cântări, zicând unele ca acestea: Bucură-te a Tarnovei laudă nestricăcioasă; Bucură-te sfânt vlăstar din maică binecredincioasă; Bucură-te crinul fraged din grădina lui Hristos; Bucură-te floare albă cu neveștejit miros; Bucură-te chip al milei și al dragostei creștine; Bucură-te viață scurtă înveșnicită prin mult bine; Bucură-te că prin trude ești mutată între sfinte; Bucură-te că guști raiul care l-ai dorit fierbinte; Bucură-te că acolo ți-ai găsit pe maica bună; Bucură-te că te veselești cu dansa împreună; Bucură-te că podoabă Biserica te câștigă; Bucură-te că tot omul te laudă și îți strigă: ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 9 Strânsă fiind toată mulțimea popoarelor împrejurul tău, cu frică s-au apropiat de tine, vrând să te ridice de la pământ; dar văzând greutatea cea mai presus de fire a trupului tău, toți s-au umplut de mirare și cu spaimă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Înțelegând popoarele că nu-ți este voia să te ridice de la pământ, cu nedumerire se uitau unii la alții; apoi, luminați fiind de sus, au început să numească toate mănăstirile și văzând că vrei să mergi la biserica din Curtea de Argeș, au început a grăi ție: Bucură-te că tu însăți ți-ai hotărât locuința; Bucură-te că prin Domnul ți s-a împlinit dorința; Bucură-te că departe s-a vestit al tău sfânt nume; Bucură-te că viața ți s-a cunoscut în lume; Bucură-te fericito, tu preascump al nostru rod; Bucură-te că te-așteaptă Radu Negru Voievod; Bucură-te că mergi astăzi să lucrezi în România; Bucură-te că departe ți-ai întins apostolia; Bucură-te că poporul vine voia să-ți plinească; Bucură-te iubitoare de țara cea Românească; Bucură-te că românii te-au câștigat bogăție; Bucură-te că de-a pururi și noi îți vom cânta ție: ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 10 Dacă s-a dat știre lui Radu Negru Vodă că vrei să vii în țara Românească, cu lacrimi de bucurie a lăudat pe Dumnezeu și luând mulțime de popor a alergat către Dunăre întru întâmpinarea ta; și văzându-te de mult popor petrecută, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Primit-a Domnul țării Românești, Radu Negru Vodă, cu mare bucurie și evlavie cinstitele și sfintele tale moaște și lăudând pe Dumnezeu, a grăit către tine așa: Bucură-te Filotee, muceniță preacinstită; Bucură-te cea de Domnul, țării noastre dăruită; Bucură-te voitoarea noastră cea de prea mult bine; Bucură-te că pământul ni s-a luminat prin tine; Bucură-te că noi astăzi te primim ca pe un soare; Bucură-te că în juru-ți verși raze mângâietoare; Bucură-te că la Arges ți-ai ales locaș în lume; Bucură-te că poporul îți cinstește al tău nume; Bucură-te că podoabă fi-vei Bisericii veșnic; Bucură-te frumusețea și stâlpul și cel puternic; Bucură-te păzitoare a credinței strămoșești; Bucură-te mandră floare a grădinii romanești; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 11 Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, fecioară Filotee, că luminezi toată Biserica din țara Românească și izvorând bună mireasmă, neîncetat reverși tămăduiri celor ce aleargă cu credință la racla sfintelor tale moaște! Pentru aceasta lui Dumnezeu, Celui ce Te-a preamărit pe tine, cu neîncetate mulțumiri cântăm: Aliluia! Icos 11 Având noi sfintele tale moaște pe pământul nostru ca pe o comoară neprețuită, ne umplem de sfințenie și privind la dânsele ca la o lumina cerească, cu frică și cu cutremur cântăm ție acestea: Bucură-te că tu însăti ți-ai ales această țară; Bucură-te că la Argeș moaștele ți se așezară; Bucură-te Filotee, sfânta noastră bogăție; Bucură-te că mari daruri ți-a hărăzit Hristos ție; Bucură-te strălucirea credinței celei creștine; Bucură-te îndulcirea celor ce vin către tine; Bucură-te lecuirea bolilor nenumărate; Bucură-te dătătoare de puteri și sănătate; Bucură-te rugătoarea cea pentru noi cu căldură; Bucură-te că prin tine spre noi Domnul se îndură; Bucură-te că tot omul din ajutoru-ți apucă; Bucură-te că pe nimeni nu-l lași mâhnit să se ducă; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 12 Auzit-am, fecioară Filotee, viața ta cea dumnezeiască, văzut-am și minunile tale și îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce arăți nouă în toate zilele, credem și îndrăznirii tale către Dumnezeu. Drept aceea, lui Hristos, Celui ce te-a mărit pe tine, din inimă Îi cântăm: Aliluia! Icos 12 Lăudăm nevoințele tale, Filotee fecioară, cinstim patimile, mărim îndelungă-răbdarea ta, fericim sfântul tău sfârșit, cântăm bărbăția ta cea neînvinsă ce s-a arătat în trupul tău cel tinerel și crud; și privind toate ostenelile vieții tale care te-au preamărit pe pământ și în cer, unde acum locuiești, te rugăm, fă pomenire și de noi, cei ce alergăm la racla sfintelor tale moaște, ca, izbăvindu-ne de toată nevoia și împărăției cerurilor făcându-ne părtași, să te lăudăm pe tine, grăind unele ca acestea: Bucură-te cea la Târnov în Bulgaria sfințită; Bucură-te cea de ceruri românilor dăruită; Bucură-te că acum locuiești la înălțime; Bucură-te că în lume săvârșești minuni mulțime; Bucură-te că stai veșnic între cetele mărite; Bucură-te că prin tine mila Domnul ne trimite; Bucură-te că vezi fața Ziditorului a toate; Bucură-te că prin tine din primejdii El ne scoate; Bucură-te că solia-ți are trecere la Domnul; Bucură-te că-ți ascultă rugile pentru tot omul; Bucură-te că ești nouă ajutor întru primejdii; Bucură-te că pe tine te avem stâlp al nădejdii; ¦ Bucură-te Filotee, fecioară prealăudată! ¦ Condac 13 ┇ O, întru tot laudătă și mult milostivă muceniță Filotee, primind mulțumirea noastră cea săracă și această puțină rugăciune de acum, de toate relele ne păzește, pace lumii mijlocește, de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți ne mântuiește și ne apără pe noi de veșnica osândă, ca dimpreună cu tine, lui Hristos Dumuezeu să-I cântăm: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.