🏠 Acatistul 2 al Sf. Efrem cel Nou - 5 mai ³ Tropar Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniților și ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ți sufletul sub loviturile necredincioșilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenic al lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat, spre cei ce cu evlavie îți strigă ție: slavă Celui ce ți-a dăruit putere, slavă Celui ce ți-a dăruit harul tămăduirilor, slavă Celui care dă tuturor tămăduiri prin tine. Condac Pe Colina Neprihăniților te-ai întărit viețuind întru nevoință, Părinte de Dumnezeu înțelepțite, și de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, Cel care dăruiește lumii viață, cu îndoită cunună te-a încununat, Sfinte Mare Mucenice Efrem, și te-a dăruit nouă ca în tot locul să te avem ajutător și să te rugăm cu stăruință: miluiește-i pe cei ce te cinstesc pe tine. Condac 1 Să se bucure credincioșii și să se veselească, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor moaște ale mult-pătimitorului mucenic Efrem, prin care se revarsă mulțime de minuni și se arată mulțime de tămăduiri, și să-I cânte într-un glas robului Său: ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Icos 1 Văzut-a stareța Macaria cereasca procesiune în care sfintele moaște erau purtate cu evlavie de oamenii pe care i-ai ajutat în multe feluri. Cine poate spune câți bolnavi au scăpat de suferințele lor prin rugăciunile tale? Sau câți copii s-au izbăvit de bolile care îi apăsau? Sau câți oameni au biruit încercările prin care treceau, alergând la tine? Pentru care îți cântăm așa: Bucură-te că mult pătimind pentru Hristos, ai primit cununa cea neveștejită; Bucură-te că sângele tău mucenicesc a dat roadă în ogorul Bisericii; Bucură-te că aflarea sfintelor tale moaște a adus bucurie creștinilor; Bucură-te că din icoanele tale izvoresc lacrimi și mir; Bucură-te că prin aceasta, vedem că nu te-ai depărtat de noi; Bucură-te că s-au înălțat multe biserici și paraclise cu hramul tău; Bucură-te nădejde a celor înviforați de deznădejde și de necredință; Bucură-te că te-ai arătat tinerei care s-a închinat la moaștele Sfântului Ioan Rusul; Bucură-te că ea a cunoscut că sfinții împreună lucrează spre folosul oamenilor; Bucură-te că le-ai cerut celor pe care i-ai ajutat să nu treacă sub tăcere minunile tale; Bucură-te cel ce ai leacuri pentru toate felurile de boli; Bucură-te că vestea harismelor tale în tot pământul s-a răspândit; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 2 „Ieși afară, Lazăre, prietene iubit“, a auzit în vis bolnava glasul tău, ca oarecând Lazăr din Evanghelie glasul Mântuitorului, și după ce s-a tămăduit, văzând chipul tău zugrăvit în icoană, te-a recunoscut cu bucurie. Și dând mărturie despre ajutorul tău, i-a îndemnat pe oameni să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 2 Te-ai arătat mamei copilului bolnav, zicându-i: „Sunt Efrem. Tot timpul mă gândesc la tine“. O, de ne-am învrednici și noi de un asemenea dar ceresc… Știind că mare este iubirea pe care o arăți celor credincioși, îndrăznind să te rugăm să porți de grijă și sufletelor noastre și zicem către tine: Bucură-te că urmând Sfântului Efrem Sirul te-ai făcut alăută duhovnicească; Bucură-te vrednic ucenic al Mântuitorului Hristos, biruitorul morții; Bucură-te propovăduitorule al credinței în înviere; Bucură-te că pomenirea ta o prăznuim cu mare cinste; Bucură-te dar făcut de Dumnezeu poporului credincios; Bucură-te că ai defăimat credința agarenilor și L-ai mărturisit pe Hristos; Bucură-te că prin răbdarea ta, te-ai arătat mai puternic decât prigonitorii tăi; Bucură-te că sfintele tale moaște sunt mărturie a sfințeniei tale; Bucură-te că racla ta este propovăduitoare a vieții veșnice; Bucură-te că ne călăuzești spre învierea duhovnicească; Bucură-te sabie ascuțită care taie spinii păcatelor care ne apasă; Bucură-te foc care arde pleava din țărâna sufletelor noastre; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 3 Am aflat de tânăra pe care ai chemat-o în chip minunat la mănăstirea ta, că să se închine la sfintele tale moaște și să o binecuvintezi și știm că ai vindecat-o de boala ei după ce a stăruit în rugăciune către tine. Iar noi suspinăm după cerescul tău ajutor Sfinte, vrând să trăim și noi acoperiți de binecuvântarea ta, că să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Te-ai arătat în vis femeii care s-a rugat ție pentru a scăpa de cancer și i-ai spus: „De acum înainte voi fi ocrotitorul tău“, și ea s-a întărit în credință. Fii de acum înainte și ocrotitorul nostru Sfinte, și ajută-ne pe noi și pe toți creștinii, pe toți ierarhii și preoții, pe toți monahii și mirenii, pe părinți și pe copii, să cunoască darul dat ție de la Dumnezeu, că să îți aducă laude ca acestea: Bucură-te că L-ai iubit pe Hristos și El ți-a dat darul iubirii jertfelnice; Bucură-te chemare tainică a pelerinilor spre mănăstirea ta; Bucură-te că de multe ori te-ai arătat în chip minunat celor ce aveau nevoie de ajutor; Bucură-te că ne înveți să nu căutăm iubire de la oameni, ci de la Dumnezeu; Bucură-te că sufletul tău este plin de iubire dumnezeiască pentru noi; Bucură-te că de la tine învățăm să lepădăm voia noastră cea rea; Bucură-te cel ce alungi dezbinarea dintre credincioși; Bucură-te că ne înveți să prețuim iubirea pentru aproapele mai mult decât dreptatea; Bucură-te că-i binecuvintezi pe cei care își împlinesc făgăduințele cucernice; Bucură-te mângâietorule al celor neputincioși și neajutorați; Bucură-te stavilă împotriva celor care vor să facă rău; Bucură-te că prin chemarea numelui tău, arătările drăcești se risipesc; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 4 Femeia care îți ceruse o cruce pe care să o poată duce, a primit crucea nașterii celui de-al doilea prunc, deși vreme de 8 ani pântecele ei fusese sterp. Și ea îndemnându-i pe soți să aducă pe lume copii și să-i crească spre slava lui Dumnezu, fără să se teamă de greutăți, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Șapte ani s-a rugat Domnului tânăra Sofia, pentru a-i face un copil soțului ei și sufletul ei se umpluse de deznădejde, dar rugându-se ție ai ajutat-o. Și când, după naștere, pruncul s-a îmbolnăvit, doctorii au spus că va muri, însă mama a răspuns cu nădejde că pruncul nu va păți nimic rău, căci este copilul promis de tine. Și nu ai rușinat credința ei, ci ai rușinat știința doctorilor, căci pruncul s-a vindecat și mama ți-a cântat unele ca acestea: Bucură-te doctor trimis de Dumnezeu la căpătâiul celor bolnavi; Bucură-te că femeia care ți-a cerut o cruce pe care să o poată duce, a mai adus pe lume un copil; Bucură-te că-i ajuți pe cei căsătoriți să lepede frica de a avea copii; Bucură-te că-i înveți să caute voia lui Dumnezeu și să se lepede de voia lor; Bucură-te că pe copilul care își unsese picioarele cu ulei de la mănăstirea ta, l-ai ferit de moarte năpraznică; Bucură-te că pe pruncul despre care doctorii au spus că va orbi și va avea mintea tulburată l-ai însănătoșit; Bucură-te că vindeci nu numai trupurile, ci și mințile bolnave; Bucură-te că-i faci pe doctorii neiscusiți mai pricepuți decât pe doctorii cu nume mare; Bucură-te cel ce primești rugăciunile bolnavilor și ale doctorilor; Bucură-te că-i cercetezi pe cei mistuiți de fierbințeala bolii; Bucură-te că prin lucrarea ta, se biruiește rânduiala firii; Bucură-te leac ceresc care alungi orice boală și durere; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 5 Mult s-au întristat părinții lui Eftimie când copilul a început să nu-i mai recunoască, să-i muște și să-i lovească și îmbolnăvindu-se din ce în ce mai rău, doctorii au mărturisit că nu se pricep să-l ajute. Dar după ce rudele lui s-au rugat ție, te-ai arătat de trei ori în camera de spital și boala a început să se stingă, până ce copilul s-a tămăduit și toți I-au cântat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icos 5 Când puțin-credincioșii doctori au spus că pruncul purtat în pântece de preoteasa părintelui Mihail are mari probleme de sănătate și i-au ispitit pe părinți să se învoiască la păcatul prunc-uciderii, preotul a zis: „Vom fi răsplățiți dacă Dumnezeu va lăsa să ducem o cruce așa de grea cum ne-a spus doctorul“. Dar, pentru rugăciunea lor, i-ai ajutat și copilul s-a născut sănătos, iar mai apoi a primit la botez numele tău și preotul ți-a adus împreună cu preoteasa laude că acestea: Bucură-te floare a raiului care înmiresmezi casele creștinilor; Bucură-te că părintele Mihail a cunoscut puterea rugăciunilor tale; Bucură-te că preoteasa lui a propovăduit minunile tale; Bucură-te că te rogi pentru noi să primim întărire în credință; Bucură-te că ne îndrumi să ascultăm de Dumnezeu, mai mult decât de doctori; Bucură-te că prin rugăciunile tale copiii de pe patul de moarte s-au tămăduit; Bucură-te că ne ferești de moarte năprasnică pe cei care ne rugăm ție; Bucură-te liman al sufletelor îngenuncheate de suferință; Bucură-te cel ce ștergi ochii înlăcrimați ai părinților ispitiți de deznădejde; Bucură-te cel ce alungi demonii din copiii îndrăciți; Bucură-te că la tine caută ușurare cei chinuiți de duhurile necurate; Bucură-te fierbinte rugător pentru neamul creștinesc; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 6 „Nu acum, mamă, alți copii, ci îngrijește-te doar de noi“, au spus într-un glas cei 6 copii care au auzit-o pe mama lor promițându-ți că dacă se va vindeca de boala ei va mai face un copil și-i va pune numele tău. Dar femeia, primind ajutorul cerut, nu a ascultat de cuvintele egoiste ale copiilor, ci de glasul conștiinței, și și-a ținut făgăduința, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând: Aliluia! Icos 6 Zece prunci muriseră în pântecele femeii ce purta numele Evanghelei, unul murise după naștere și doar unul singur rămăsese în viață și, când femeia a zămislit din nou, doctorii i-au cerut să renunțe la prunc. Dar ea și-a pus nădejdea în Dumnezeu și în rugăciunile tale, răbdând prigonirile bărbatului ei, care o sfătuia să se împovăreze cu păcatul prunc-uciderii. Răbdarea i-a fost încununată și a adus pe lume o fetiță, pentru care minune te lăudăm zicând: Bucură-te că biruind ispitele, femeia a adus pruncul pe lume; Bucură-te cel ce ajuți mamele în vremea sarcinii și în vremea nașterii; Bucură-te că ferești mamele credincioase de păcatul prunc-uciderii; Bucură-te că ocrotite de tine, ele Îl ascultă pe Dumnezeu și nu pe doctorii cu inimi împietrite; Bucură-te că dai putere mamelor să stea împotriva soților necredincioși; Bucură-te cel ce ai dezlegat pântecele cele neroditoare; Bucură-te că ai vindecat trupurile bolnave ale femeilor care nu mai puteau avea copii; Bucură-te că pe femeile care nu vor să facă copii le întorci la pocăință; Bucură-te văzând mulțimea de copii care au venit pe lume păziți de tine; Bucură-te că doctorii au rămas fără glas, văzând că ai arătat cu putință cele cu neputință; Bucură-te că ai ascultat rugăciunile copiilor care nu voiau să fie singuri la părinți; Bucură-te că pe pruncii cărora părinții au vrut să le pună numele tău, îi ocrotești; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 7 Mult s-a rugat lui Dumnezeu Atena pentru mama ei muribundă și te-a văzut făgăduindu-i că se va vindeca. „Este o adevărată înviere din morți“, a spus directorul spitalului, și pentru că femeii îi apăruseră plămâni noi și sănătoși, cu toții I-au cântat lui Dumnezeu cu credință: Aliluia! Icos 7 Te-ai arătat în vis fetiței Ecaterina, stând lângă ea atunci când tatăl ei ți se ruga, făcând metanii. Și ea a priceput cât de mare este folosul copiilor care sunt ocrotiți de rugăciunile părinților lor. Iar noi, rugându-te să ai grijă de toți copiii care fac parte din Biserica lui Hristos, te lăudăm așa: Bucură-te reazem al copiilor pentru rugăciunile părinților lor; Bucură-te că ai urmat Sfântului Stelian în grija arătată copiilor; Bucură-te glas care îndemni tinerii să meargă pe calea Bisericii; Bucură-te că te-ai arătat tânărului care voia să se sinucidă; Bucură-te că l-ai ajutat să înțeleagă cât de mare era povara păcatelor lui; Bucură-te că ducându-l la casa sa, l-ai trezit din beția păcatelor; Bucură-te că ajutat de tine, a lăsat patima băuturii și lanțurile drogurilor; Bucură-te înger păzitor care aduci liniștea în sufletele tulburate; Bucură-te că prin arătarea ta, ai salvat viața tinerei femei care voia să-și pună capăt zilelor; Bucură-te că-i ajuți pe tineri să-și găsească un rost în viață; Bucură-te că gonești lenevia cea ucigătoare de suflet; Bucură-te că pentru rugăciunile copiilor credincioși, îi ocrotești pe părinții lor; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 8 „Cel mai de preț ajutor pentru copil este Sfânta Împărtășanie“, i-a spus femeii al cărui prunc venise pe lume prin mijlocirea ta. Trezește Sfinte, râvna în toți părinții credincioși că să-i crească pe copii aproape de Biserică, pentru a primi Sfintele Taine nu spre osândă, ci spre viața veșnică și ca să înalțe împreună cu ei lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icos 8 Venind o fetiță nouă la orfelinatul aflat în grija mănăstirii tale, s-a mirat văzând cum ceilalți copii se pregăteau de spovedanie, scriindu-și greșelile pe hârtie pentru a nu uita să le mărturisească. Însă mirarea ei s-a stins când i-ai apărut în vis și i-ai cerut să meargă și ea la spovedanie, pentru aceasta îți cântăm așa: Bucură-te că ascultând povața ta, fata a început să se spovedească; Bucură-te că ea a devenit mărturisitoare a minunilor tale; Bucură-te că pe mulți i-ai îndreptat spre scaunul de spovedanie; Bucură-te că și de la copii primești laude aduse din prinosul inimii; Bucură-te pecete a sfințeniei pusă pe inimile celor care se roagă ție; Bucură-te că-i înveți pe copii să se pregătească să primească Sfânta Împărtășanie; Bucură-te dascăl al rugăciunii pentru cei care te cinstesc; Bucură-te că prin rugăciunile tale, copiii devin mici apostoli ai dreptei credințe; Bucură-te rugătorule pentru tinerii neascultători și puțin credincioși; Bucură-te că pe tineri îi aduci la înțelepciunea celor bătrâni; Bucură-te cel ce îi înveți pe părinți să-și crească fiii aproape de Biserică; Bucură-te comoară de mult preț ascunsă în vistieria inimilor noastre; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 9 Tinerei care se rugase ție să poată întemeia o familie i-ai spus în vis: „Te voi ajută să fii alături de cel pe care îl vrei“. Și cuvântul tău s-a adeverit, căci tânărul la care ținea, a cerut-o și a luat-o de soție. Ajută-i Sfinte, pe toți tinerii care vor să pornească pe calea familiei, să facă alegerea cea mai bună, pentru ca nunta lor să fie binecuvântată de Dumnezeu și în toate zilele vieții lor să-I cânte: Aliluia! Icos 9 Fiind alungată de soțul ei și de părinții nemilostivi, mult a lăcrimat Maria, necăjindu-se că fiul ei crește departe de tatăl său. Dar după ce ea te-a rugat să-i ajuți, a doua zi soțul și-a înțeles greșeala și a rugat-o să se întoarcă acasă. Văzând grabnicul tău ajutor, ne rugăm ție să alungi dezbinarea și tulburarea din toate familiile creștine, îndemnându-i pe toți să te laude împreună cu noi așa: Bucură-te că aduci pacea în casele în care diavolul a adus dezbinare; Bucură-te că-i întorci la familiile lor pe cei pe care patimile i-au robit; Bucură-te că înmoi inimile împietrite și întorci tulburarea în liniște; Bucură-te aflătorule al lucrurilor pierdute; Bucură-te că celor nedreptățiți le-ai vădit dreptatea în fața judecătorilor; Bucură-te că ridici ocara celor defăimați pe nedrept; Bucură-te că pe oamenii care nu aveau unde să muncească i-ai îndrumat cu folos; Bucură-te odihnă a celor istoviți din pricina lucrului peste măsură; Bucură-te cel ce ne înveți dreapta socoteală; Bucură-te cel ce te-ai arătat printre musafirii din casă creștinului credincios; Bucură-te pridvor pentru cei ce stau departe de lumina Sfântului Botez; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 10 Mult s-a ostenit să lucreze spre slava lui Dumnezeu iconarul cărturar Fotie, în casa căruia s-a zugrăvit prima ta icoană Sfinte. Și fiind încununat pentru că și-a înmulțit talanții, la sfârșitul vieții sale i-ai luat sufletul la cer, pe care lucru văzându-l, evlavioasa lui soție I-a cântat lui Dumnezu: Aliluia! Icos 10 „Ascultă copila mea, o voi lua cu mine pe mama ta, dar nu te teme. Este voia lui Dumnezeu și uite ce loc minunat i-am pregătit“, i-ai spus Anulei, arătându-i frumusețile raiului. „Nu te lăsa pradă durerii, căci eu voi fi mereu alături de tine și te voi ocroti“, a auzit ea făgăduința ta și sufletul ei s-a liniștit. Iar noi te rugăm să fii aproape de toți copiii orfani și zicem către tine unele că acestea: Bucură-te că nu lași pe nimeni fără ajutor în vremea necazurilor; Bucură-te că pe copiii orfani îi sprijini; Bucură-te că-i ajuți să aleagă binele și să se ferească de păcat; Bucură-te dăruitorule al celor de trebuință; Bucură-te chivernisitorule al celor de folos; Bucură-te păzitorule al curăției tinerilor; Bucură-te părinte, icoană a virtuților zugrăvită în sufletele noastre; Bucură-te că ai defăimat îmbuibarea și ai lăudat înfrânarea; Bucură-te că alungi frica morții de la cei care se roagă ție; Bucură-te că pe creștini îi pregătești pentru întâlnirea cu Dreptul Judecător; Bucură-te că în ceasul morții vii lângă cei care ți-au cerut să le fii ocrotitor; Bucură-te că păstrăm în sufletele noastre cuvintele și minunile tale; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 11 „Îmi era cu neputință să mă întâlnesc cu sufletul ei pângărit“, ai spus despre femeia care voia să primească ajutorul tău fără a se lepăda de fărădelegile ei și de diavolul pe care îl slujea prin păcate. Și izgonindu-l pe diavol, ai îndepărtat-o de la tine pe femeie, că nu voia să își curățească sufletul prin pocăință și să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 O femeie vindecată de tine a visat că voia să se închine sfintelor tale moaște, dar diavolul i-a stat împotrivă, spunându-i că e păcătoasă. „Tocmai pentru că sunt păcătoasă voi merge să mă închin Sfântului Efrem, chiar dacă ar trebui să mor“, a spus ea, vrând să-și trăiască viața acoperită de ajutorul tău. Pentru care noi, luând pildă din râvna ei, ne rugăm așa: Bucură-te că prin rugăciunile tale, sporește râvna noastră pentru sfințenie; Bucură-te că păcătoșilor care se pocăiesc, le dai ceea ce le este de folos; Bucură-te că pe păcătoșii care nu leapădă păcatele, îi mustri cu asprime; Bucură-te veghetor al celor care vor să se închine la sfintele tale moaște; Bucură-te jertfă bineprimită de Dumnezeu în altarul ceresc; Bucură-te risipitorule al uneltirilor celor viclene; Bucură-te că pe cărturarii cei iubitori de slavă, îi rușinezi; Bucură-te cel ce nu primești laudele celor fățarnici; Bucură-te că stai împotriva diavolilor care ne împiedică să facem faptele credinței; Bucură-te că-i îndepărtezi cu sabia rugăciunii, de la cei ce se roagă ție; Bucură-te dușman al mândriei, al lăcomiei și al minciunii; Bucură-te pildă de răbdare, de credință și de nevoință; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 12 „Merită să suferim și noi puțin din iubire pentru Hristos“, i-ai spus maicii care se lupta cu o ispită și i-ai arătat semnele pătimirii tale mucenicești. Și noi avem nevoie de întărirea ta Sfinte, că valurile acestei vieți s-au ridicat asupra noastră și suntem apăsați de deznădejde. Ajută-ne să trecem de încercările care ne împovărează, că să-I putem cânta lui Dumnezu: Aliluia! Icos 12 „Cum m-ai chemat, am și sosit!“, i-ai spus femeii care te rugase să-i tămăduiești fiul și i-ai împlinit cererea. Și noi te chemăm Sfinte, ajută-ne, nu ne lăsa, ajută-ne că mare nevoie avem de ajutorul tău, robule al lui Dumnezu și pentru aceasta te lăudăm așa: Bucură-te apărătorule al predaniilor Sfinților Părinți; Bucură-te că faptele tale ne-au învățat mai mult decât cuvintele; Bucură-te că episcopul care se îndoia de sfințenia ta și-a înțeles greșeala; Bucură-te piatră de poticnire pentru clericii nevrednici; Bucură-te că-i povățuiești să lepede păcatele și să meargă pe calea sfințeniei; Bucură-te că la vreme de necaz, vii degrabă în ajutorul nostru; Bucură-te că-i ferești de hoți și de tâlharii văzuți și nevăzuți, pe cei ce duc crucea nevoințelor; Bucură-te că cel care a furat o parte din sfintele tale moaște, a adus-o înapoi la mănăstire; Bucură-te mustrătorule al creștinilor iubitori de păcat; Bucură-te împreună călătorule cu pelerinii evlavioși; Bucură-te că răbdând chinurile prigonitorilor, ne-ai învățat să nu ne temem de suferință; Bucură-te că-i răsplătești, pe cei care se ostenesc să ajungă la sfintele tale moaște; ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni! ¦ Condac 13 ┇ O, mult pătimitorule și mare mucenice Efrem, cel ce te-ai arătat în chip minunat și ai dat mărturie despre iubirea pe care o ai față de noi cei nemulțumitori, care ne rugăm să facem voia lui Dumnezeu, dar trăim după voia noastră cea pătimașă, arată și acum ajutorul tău tuturor celor ce te cheamă în rugăciune și tuturor celor pentru care ne rugăm ție, ca punând început bun mântuirii, să-I mulțumim Dumnezeului celui în Treime lăudat, cântând: Aliluia! ┇ Rugăciune Sfinte Mare Mucenice Efrem, ascultă rugăciunea mea, a păcătosului, și vino în ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Și văzând cum atâta mulţime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznesc să nădăjduiesc și eu, știind că nu vei trece cu vederea cererea mea. De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii și vise, spunând celor credincioși că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, pentru că păcatele mele sunt multe și credinţa mea este puţină, dar cred că iubirea ta covârșește răutăţile mele și nădăjduiesc, prin mijlocirea ta, să pun început bun mântuirii mele. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine Sfinte, să caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este slăbănogit de păcate și sufletul meu este moleșit din pricina patimilor. Iubitor de păcate sunt și la faptele cele bune mă lenevesc. Cere-I lui Dumnezeu să-mi sporească credinţa, să-mi înmoaie inima cea învârtoșată, să-mi dăruiască smerenie, răbdare și râvnă în războiul duhovnicesc. Sfinte Efrem, învaţă-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Sfârșitul tău mucenicesc mă îndeamnă să lepăd desfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile pe care le-ai suferit mă îndeamnă să ridic și eu crucea ascultării de Dumnezeu. Învaţă-mă Sfinte, să trăiesc nu după voia mea, ci după voia dumnezeiască, să nu caut cele ale mele și să mă izbăvesc de patimile și de păcatele care mă apasă. Alungă de la mine toată ispita diavolească. Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la mine harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mântuirii mele Sfinte. Domnul bate la ușa inimii mele și vreau să-I deschid. Ajută-mă Sfinte, că sunt neputincios! Roagă-te pentru mine până la ultima suflare a vieţii mele. Roagă-te Sfinte Efrem, pentru tot poporul creștinesc, pentru toţii ierarhii, preoţii, monahii și credincioșii. Roagă-te pentru părintele meu duhovnicesc și pentru toate rudeniile mele după trup și după duh. Roagă-te Sfinte, pentru robii lui Dumnezeu (N), pentru toţi cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânșii, pentru toţi cei care se roagă ori se ostenesc pentru mine, pentru toţi cei care mi-au făcut vreun bine ori vreodată m-au ajutat, știuţi și neștiuţi. Ajută Sfinte Efrem, pe cei care zac în patimi, robiţi de nepocăinţă și trândăvie, pe cei ce sunt în necazuri și în ispite. Alină-le suferinţa sufletească și trupescă și-i ocrotește pe cei ce sunt în închisori, în spitale, azile sau orfelinate și pe toţi cei care sunt singuri, bolnavi și neputincioși. Înmulţește rugăciunile pe care le faci pentru noi Sfinte, ca și noi să cădem la rugăciune, mulţumindu-ţi din prea plinul inimii. Ca împreună cu tine să-L slăvim pe Dumnezeul cel în Treime lăudat, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.