🏠 Acatist la icoana Maicii Domnului Vindecătoarea ³

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Tropar Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Condacul 1 După sfânta ta adormire și după minunata primire cerească ce ți s-a făcut, ai primit, un loc în Sfânta Împărăție, un Sobor minunat al tău, un loc pe pământ unde se preaslăvește numele tău, precum și darul de a-i vindeca pe cei ce cu dragoste se roagă ție neîncetat: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Icosul 1 Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste tine, Maică Preacurată, dându-ți-se daruri multe și foarte mari. Puterea, iubirea și mila ta, s-au văzut de-a lungul veacurilor, iar noi te rugăm Măicuță așa: Vindecă-ne Maică Împărăteasă a cerului și a pământului Vindecă-ne Maică Ocrotitoare și Apărătoare a creștinilor Vindecă-ne Maică Preamilostivă și Grabnic ajutătoare Vindecă-ne Maică a Ajutorului Dumnezeiesc, nădejdea noastră Vindecă-ne Maică Preacurată și de Dumnezeu binecuvântată Vindecă-ne Maică Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată Vindecă-ne Maică Preasfântă, Multiubitoare și în credință întăritoare Vindecă-ne Maică Prealuminată, Preaputernică și de rău Izbăvitoare ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 2 Toți cei ce te iubesc și cu evlavie ți se roagă fierbinte spre a fi vindecați, primesc al tău ajutor, Preacurată și mulțumindu-ți pentru ajutor îi cântă lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 2 Bărbați, femei, băieți, fete, maici, călugări, preoți, episcopi, ce au fost bolnavi și ți s-au rugat pentru vindecare, mulți au fost vindecați în mod miraculos și de aceea cu credință te rugăm: Vindecă-i pe toți bolnavii, Prealăudată Fecioară Vindecă-i pe cei chinuiți de neputințe Vindecă-i pe copiii și pe nepoții noștri Vindecă-i pe părinții și pe frații noștri Vindecă-i pe cei din neamurile noastre Vindecă-i pe cei ce ți se roagă Vindecă-i pe cei bolnavi și fără speranță Vindecă-i pe creștinii de pretutindeni ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 3 Fiind o Maică mult-iubitoare, auzi repede rugăciunile ce se fac către Tine, Preasfântă, dar și pe cei care din toată inima Îi cântă Fiului tău: ¦ Aliluia ¦ Icosul 3 Pe cei ce cheamă numele tău, cu slavă și cu multă smerenie îi ajuți, scoțându-i din necazuri, vindecându-i pe ei sau pe cei din familiile lor, de aceea, Măicuță, te rugăm așa: Vindecă-ne Maică, Tămăduitoarea noastră Vindecă-ne Maică, Protectoarea noastră Vindecă-ne Maică Nebiruită Vindecă-ne de bolile ce ne chinuiesc Vindecă-ne de bolile psihice, ce ne fac viața un coșmar Vindecă-ne de bolile trupești, ce ne fac neputincioși Vindecă-ne de patimile ce ne atrag spre cel rău Vindecă-ne, că ne rugăm ție cu credință și cu speranță ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 4 Pentru marea ta milă pe care o ai față de toți creștinii, te rugăm și cerem al tău ajutor ceresc și cu multă smerenie îi cântăm Fiului tău: ¦ Aliluia ¦ Icosul 4 Preaminunată Fecioară, pe cei ce te iubesc, postesc și se roagă cu evlavie, pocăindu-se pentru păcatele lor și îți cer vindecare de boli, tu îi vindeci, de aceea cu mulțumire și recunoștință îți strigăm așa: Vindecă-ne Preacurată Fecioară, că pentru tot ajutorul tău sfânt îți mulțumim Vindecă-ne mâinile și picioarele noastre îndurerate Vindecă-ne rănile și durerile noastre chinuitoare Vindecă-ne suferințele trupești și sufletești, care ne fac viața amară Vindecă-ne durerile de cap, bolile părului și ale oaselor Vindecă-ne bolile ochilor, bolile nasului și ale gâtului Vindecă-ne bolile inimii, ale ficatului și ale organelor interne Vindecă-ne bolile grele, pentru care doar tu ne ești scăpare ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 5 În bunătatea ei, Maica Sfântă, poate vindeca pe oricine i se roagă cu credință și cu evlavie; deci cu mulțumire să-I cântăm Lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 5 Metodele de vindecare ale Preasfintei Fecioare nu le cunoaștem, dar știm că pe cel ce se roagă mult cu credință, umilință și pocăință sinceră pentru păcatele sale, ținând post aspru, Maica Sfântă îl ajută, așadar chemând bunătatea ei să zicem așa: Vindecă-i Preacurată, pe robii cei credincioși ai lui Dumnezeu Vindecă-i Preasfântă, pe cei ce te iubesc duhovnicește Vindecă-i Preabinecuvântată, pe cei greu încercați de boală Vindecă-i Preacurată Fecioară, pe cei cu suflet bun Vindecă-i Preaîndurată, pe cei ce-s de față aici Vindecă-i Preastrălucită, pe cei ce suferă Vindecă-i Prealuminată, pe cei neputincioși și singuri Vindecă-i Preamilostivă, pe bolnavii incurabili ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 6 Folosindu-se de harul vindecător și de Sfinții Îngeri Vindecători din Sfântul ei Sobor, Maica Domnului îi ajută pe cei ce îi cântă cu dragoste lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 6 Metodele de vindecare și tratament ceresc se aplică celor ce cred, își mărturisesc păcatele și fac pocăință din tot sufletul, iar cei ce nu cred, nu se vindecă, deci smerindu-ne să zicem așa: Vindecă-ne cu harul tău sfânt Vindecă-ne cu ajutorul sfinților tăi îngeri Vindecă-ne pe noi cei ce credem în Fiul tău Vindecă-ne pe noi cei ce știm că poți face minuni Vindecă-ne pe noi care ne lepădăm de păcate Vindecă-ne pe noi care ne lăsăm de toate relele Vindecă-ne pe noi care facem pocăință sinceră Vindecă-ne pe noi cei bolnavi din pricina multelor noastre păcate ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 7 Cei chinuiți de duhuri rele se pot vindeca dacă se spovedesc, dacă se leapădă de toți adepții răului și cântă din toată inima lor cântarea sfântă și Dumnezeiească: ¦ Aliluia ¦ Icosul 7 Bolnavii ce se roagă, postesc, se smeresc, citesc acatistele și paraclisele Maicii Domnului, fac canon de pocăință sinceră și aspră, se pot vindeca fără intervenția altcuiva, că Maica Domnului, Sfinții, Îngerii și Sfintele Puteri Cerești, îi aud, înlesnindu-le vindecarea, iar noi să ne rugăm așa: Vindecă-i Preacurată pe cei ce ți se roagă din tot sufletul Vindecă-i Măicuță pe cei chinuiți de duhurile rele Vindecă-i Multmilostivă pe cei ce se leapădă de rău Vindecă-i Preasfântă pe cei ce citesc sfintele tale acatiste Vindecă-i Maica lui Dumnezeu pe cei ce citesc sfintele tale paraclise Vindecă-i Preaîndurată pe cei ce singuri își fac canon de pocăință Vindecă-i Preabună pe toți păcătoșii și întoarce-i la credință Vindecă-i Prealuminată pe cei cu boli grele și incurabile ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 8 Maica Domnului ne poate vindeca prin cuvânt, folosind harul său, de aceea cinstindu-o, Îi cântăm Fiului ei: ¦ Aliluia ¦ Icosul 8 În marea ei iubire de oameni, Maica Domnului poate trimite rețete de vindecare, ce impun folosirea strictă a unor condiții speciale de viață. Deci cerându-i îndreptare ne rugăm așa: Vindecă-ne te rugăm, Maică Preamilostivă Vindecă-ne cu harul tău Vindecă-ne Măicuță, că te iubim, te preacinstim și ne rugăm ție Vindecă-ne Maică Milostivă, că ne pocăim sincer pentru păcatele noastre Vindecă-ne cu rețetele și cu metodele tale cerești Vindecă-ne te rugăm, de bolile minții, ale sufletului și ale trupului Vindecă-ne de bolile psihice, pentru care noi nu știm vindecare Vindecă-ne de bolile care ne țintuiesc și ne fac viața amară ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 9 Unele îmbolnăviri provin din radiații planetare sau din acțiunile negative ale unor persoane, dar ne rugăm pentru ajutor, apelând la Maica Domnului, și-I cântăm Bunului Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 9 Unele boli cum ar fi tristețea, neînfrânarea, lăcomia, ura, invidia, se pot vindeca prin post sever, prin rugăciune multă, prin curmarea dorințelor păcătoase și cerând ajutorul Maicii Domnului. Vindecă-ne Preaminunată Fecioară, de radiațiile planetare Vindecă-ne Preasfântă, de tot răul ce ne atacă Vindecă-ne Prealuminată, de acțiunile negative ale altora Vindecă-ne Preabună Maică, de tristețe, de neînfrânare, de ură și de invidie Vindecă-ne de lăcomie, de egoism, de gelozie, de ranchiună Vindecă-ne de pizmă, de mânie, de hulă și de clevetire Vindecă-ne de mândrie, de orgoliu, de trufie și de vanitate Vindecă-ne de bolile sufletești și de chinul psihic ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 10 Lipsa sensibilității sufletești, fuga după înavuțire fără rost, viața ghidată numai spre a avea de toate, creează uneori stări de iresponsabilitate, care duc la dezechilibru, provocând chin psihic sau fizic și de aceea, întărindu-ne duhovnicește să-I cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 10 Pentru vindecarea problemelor psihice, Maica Domnului a recomandat autostudierea fizică, psihică și sufletească, în raport cu mediul sau cu societatea. Așadar să ne rugăm din inimă așa: Vindecă-ne Preacurată, de dezechilibru sufletesc Vindecă-ne de toate stările rele ce ne macină Vindecă-ne de gândurile necurate, ce ne îmbolnăvesc Vindecă-ne, că suferim și nu știm ce boli avem Vindecă-ne, că doctorii nu ne pot vindeca Vindecă-ne de cancer și de tot răul ce ne macină Vindecă-ne de bolile grele și fără vindecare pământească Vindecă-ne de bolile ce ne chinuiesc și ne amărăsc viața ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 11 Maica Sfântă ne învață că cercetarea personală, trupească și sufletească, poate duce la vindecarea multor afecțiuni și boli. Cinstindu-o pe Maica Domnului, îi cântăm Fiului ei: ¦ Aliluia ¦ Icosul 11 Persoanele ce au descoperiri sfinte, comunicări Dumnezeiești ori de la Persoanele Cerești, își pot lărgi domeniul cunoașterii și al vindecărilor de tot felul și de aceea să ne rugăm așa: Vindecă-ne Preasfântă, de bolile intime și ne curățește de tot păcatul Vindecă-ne și luminează-ne calea spre Dumnezeu Vindecă-ne și învață-ne tot ce este de folos sufletelor noastre Vindecă-ne, înțelepțește-ne și ajută-ne să fim răbdători Vindecă-ne și ne lărgește orizontul cunoașterii Vindecă-ne și ne întărește pe noi în tot ce este bine Vindecă-ne și nu ne lăsa neștiutori Vindecă-ne, smerește-ne și ne miluiește pe noi, după mare mila ta ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 12 Maica Domnului a spus: Când cunoști mai mult, știi cât să ceri și ce să ceri, pentru tine și pentru alții - iar noi rugându-ne, cerem cele bune și de folos sufletelor și trupurilor și-I cântăm Lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 12 Maica Domnului are mult har cu care lucrează, putând vindeca bolile oamenilor, ale animalelor, ale peștilor, ale albinelor, cât și ale plantelor și de aceea să o rugăm așa: Vindecă Preacurată Maică, animalele în suferință Vindecă Preabinecuvântată Maică, păsările bolnave Vindecă Prealuminată Fecioară, albinele atacate de boli Vindecă Preamărită Maică, peștii și viețuitoarele apelor Vindecă Preafericită Maică, pomii și plantele noastre Vindecă Preamilostivă Maică, cerealele de bolile lor Vindecă-i Preabună Maică și pe cei bolnavi ai noștri Vindecă-i Preasfântă Fecioară pe toți cei ce-ți cer ajutorul ¦ Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ¦ Condacul 13 ┇ Preacurată Fecioară și Maică Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, vindecă-ne pe noi și pe cei din familiile noastre. Vindecă-i și pe prietenii și pe dușmanii noștri, de bolile pe care medicii nu știu să le vindece, căci cu dragoste și cu smerenie Îi cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ ┇ Rugăciune către Maica Domnului Preasfântă, Preacurată și Preaminunată Fecioară și Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, te rugăm, ascultă rugăciunea noastră a nevrednicilor (N) și vindecă pe cei din familiile noastre și pe toți suferinzii din lumea aceasta bolnavă de păcate, de bolile grele, transmisibile sau netransmisibile, de bolile știute și neștiute. Fie ca toți creștinii să te preamărească și să te preacinstească pe tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt și ceresc. Îți mulțumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la Preabunul Dumnezeu, că tu ești scară la cerul sfânt, pentru rugăciunile noastre și ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptățite. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.