🏠 Acatist la icoana Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ ³ Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Tropar Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Tropar Stăpână curată, Născătoare de Dumnezeu, caută și vezi durerile și rănile noastre, milostivește-te Preacurată și vindecă chinurile inimii, răcorind cu mila ta pe robii tăi, zicându-le: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“. Caută spre noi, Preacântată Născătoare de Dumnezeu. Strălucește lumină inimilor celor întunecate și povățuiește turma ta Preacurată, că toate le poți câte le voiești, Maică fiind a Ziditorului tău și spune-le celor ce se roagă ție: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“. Mărimu-te pe tine Preasfântă Fecioară, Pruncă de Dumnezeu aleasă și cinstim chipul tău cel sfânt prin care reverși vindecări tuturor celor ce vin la tine cu credință. Condac 1 Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, că și acum precum mai înainte, pe cei căzuți îi ridici, pe cei slabi îi întărești, pe bolnavi îi vindeci, de vrăjmașii văzuți și nevăzuți izbăvești, pe cei slabi în credință îi înțelepțești, celor mâhniți le dai tărie să creadă în puterea plină de har a sfintelor tale icoane, învățându-i cu inima și buzele pline de mulțumire și de umilință să-ți cânte ție: ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Icos 1 Îngerii în ceruri cântă măreția și desăvârșirea ta o Maică și Fecioară, că pe Atotmilostivul Dumnezeu și Mântuitorul ne-ai născut nouă, iar noi pe pământ îndrăznim cu buze păcătoase să-ți cântăm slăvindu-te, unele ca acestea: Bucură-te neîncetată uimire a celor cerești; Bucură-te a pământenilor închinare cu multă bucurie; Bucură-te gonire a răutății și a întunericului duhovnicesc; Bucură-te că îi umpli de pace și dragoste pe cei ce vin la tine; Bucură-te că pentru miluirea noastră a păcătoșilor îl rogi pe Fiul tău; Bucură-te că izvorăști nouă milă de la icoana Ta; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 2 Văzând cu ochi duhovnicești apropierea vremurilor luptei strașnice cu dreptmăritoarea credință, sfântul și dreptul Ioan din Kronstadt a binecuvântat zugrăvirea sfintei tale icoane, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca sprijin și ocrotire pentru toți cei aflați în necazuri, care căzând și cu nădejde de mântuire cântă Fiului tău și Dumnezeului nostru ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Spre luminarea minții omenești este această icoană că nu cu puterea noastră gonim pe vrăjmași, ci cu Atotputernicia lui Dumnezeu și cu mijlocirea Maicii lui Dumnezeu care revarsă minuni de la sfintele sale icoane, cântând preaputernicei noastre Apărătoare: Bucură-te grabnică întărire a neputincioșilor și a celor ce cad; Bucură-te scut de nădejde împotriva dracilor și a oamenilor răi; Bucură-te că ne înțelepțești în ceasul ispitei și al nedumeririi; Bucură-te găsirea căii adevărate pentru cei rătăciți; Bucură-te stârpirea eresurilor și a dezbinărilor; Bucură-te alungarea grabnică a întunericului necredinței; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 3 Puterea prigonitoare a păgânilor s-a ridicat asupra creștinilor, batjocorindu-le bisericile și icoanele lor, dar primind sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, părintele Serafim din Varita, a păstrat-o pe ea. Că alergând sub Acoperământul Împărătesei cerurilor, călugării și toți dreptmăritorii creștini, întăriți de ajutorul Dumnezeiesc cu frică și cu dragoste să cânte lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Mari și nenumărate minuni făcând Preasfânta Fecioară, prin sfânta sa icoană ajutorul său revarsă tuturor celor ce aleargă cu credință grăindu-i așa: Bucură-te Împărăteasa Cerului și a pământului; Bucură-te Maica Domnului celui Preaînalt; Bucură-te că izvorăști bogăție de minuni; Bucură-te că descoperi fărădelegea luptei împotriva lui Dumnezeu; Bucură-te auzirea grabnică a rugătorilor credincioși; Bucură-te pacea sufletelor tulburate; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 4 Furtuna nelegiuită a prigoanei asupra dreptmăritoarei credințe a trecut, pângărind sfințeniile și prin îngăduința lui Dumnezeu au venit vrăjmașii asupra creștinilor ca prin necazuri să se curețe și cu lacrimi să se spele și înțelepțindu-se, să se pocăiască, iar pocăindu-se, să strige Mântuitorului Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Cunoscând scârbele omenești, părintele Serafim, a înfăptuit în chilia sa nevoința cuviosului Serafim de Sarov, strigând cu osârdie zi și noapte în fața icoanei Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te că pe păcătoși îi pregătești de pocăință; Bucură-te că nu-i gonești pe cei ce se pocăiesc; Bucură-te că pe Fiul tău și Dumnezeul nostru Îl milostivești; Bucură-te că scârba noastră în bucurie o prefaci; Bucură-te că de dușmanii văzuți și nevăzuți ne izbăvești; Bucură-te că ne mântuiești de moartea cea fără de veste; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 5 Văzând harul revărsat de Dumnezeu prin sfânta icoană a Maicii Domnului, au început sa vină în Varita credincioșii, care primind tămăduiri trupești și sufletești, cu veselie au cântat Fiului Preasfintei, Preacuratei, Preabinecuvântatei ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Primind de la Fiul tău și Dumnezeul nostru puterea plină de har a vindecării și ajutorării Preabună Maică, cu dărnicie o trimiți tuturor celor ce vin la tine și-ți grăiesc așa: Bucură-te învierea pruncului răposat; Bucură-te tămăduirea bolilor nevindecabile; Bucură-te sănătatea trupurilor noastre; Bucură-te mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te slobozirea noastră din lanțurile păcatelor; Bucură-te înălțare la viața cea de sus; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 6 Propovăduind grabnica sa plecare din această vale a plângerii plină de necazuri și zbucium, starețul a prezis noul loc al aflării sfintei tale icoane Născătoare de Dumnezeu, unde vor striga cu dragoste Atotmilostivului Dumnezeu în Treime slăvit ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Strălucind bucurie egumenei mâhnite, că a primit vechea mănăstire a Sfântului Gheorghe zăcând în ruine și nu are puteri să o înnoiască, i-ai dăruit ei mare milă, arătându-i preaminunată icoana ta sfântă ca să-i cânte cu dragoste și cu frică unele ca acestea: Bucură-te că nici o dată nu ne lipsești pe noi de dragostea ta de Maică; Bucură-te că pe cei ce te iubesc pe tine îi acoperi cu Dumnezeiască dragoste; Bucură-te că îndrepți grabnic neorânduielile mării vieții; Bucură-te eu sunt cu voi - celor ce vin la tine le vestești; Bucură-te și nimenea împotriva voastră - ne îmbărbătezi; Bucură-te că pe cei aflați în mâhnire și durere nu îi părăsești; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 7 Oamenii cei râvnitori de mântuire au primit icoana ca pe însăși Împărăteasa cerurilor, care a venit împreună cu sfinții apostoli Ioan și Iacob în locașul Sfântului Gheorghe la sărbătoarea Laudei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și cu umilință au cântat Domnului ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 O nouă faptă a milei ne-ai arătat Născătoare de Dumnezeu Fecioară, prin icoana ta făcătoare de minuni, ajutând tuturor celor ce cu credință cad la ea și te cheamă cu bucurie așa: Bucură-te că pe Fiul tău și Dumnezeu îl rogi pentru noi; Bucură-te că pe păcătoșii ce se pocăiesc îi iubești mult; Bucură-te că pedepsești cu asprime pe vrăjmașii lui Dumnezeu; Bucură-te că pe fiii supunerii îi înțelepțești neașteptat; Bucură-te că gonești hoardele drăcești de la noi; Bucură-te apărătoarea fiilor tăi iubitori de Dumnezeu; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 8 Minune străină văzând a purtării de grijă pentru mănăstirea Sfântul Gheorghe, atât pe muncitorii și nevoitorii ei, cât și pe cei ce vin la rugăciune aici i-ai primit, întărindu-i în nevoințele călugărești, izbăvindu-i de nevoi și necazuri și pe toți învățându-i să cânte Celui ce ne mântuiește prin tine, lui Hristos Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Fost-a spre înțelepțire tuturor aspra pedepsire a călugăriței ce se pregătea să fugă tainic din locașul cel sfânt, iar când s-a pocăit a câștigat mila ta, ca toți să înțeleagă că în ceasul încercărilor grele să alerge în grabă la sfânta ta icoană și cu umilință să te cheme așa: Bucură-te curmarea faptelor necugetate; Bucură-te ajutătoarea celor ce vor să secere mântuirea; Bucură-te că îi întărești pe cei ce se nevoiesc în călugărie; Bucură-te grabnică ridicare a celor căzuți; Bucură-te mijlocitoarea mântuirii noastre; Bucură-te pavăza și ajutorul nostru în faptele bune; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 9 Toată făptura te laudă pe Tine Doamne. De Tine, Ziditorul, Izbăvitorul, Împăratul și viitorul Judecător ne bucurăm că ne-ai dăruit-o pe Maica Ta; adăpost de nădejde și scut celor ce-ți strigă ție Adevăratului Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Ritorii cei multvorbitori pot numai să se minuneze când aud glasul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“. Noi însă, predându-ne voii sfinte și desăvârșite a Domnului, te cinstim pe tine Preacurată: Bucură-te Maică Bună a Bunului Împărat; Bucură-te că Te nevoiești să aduni oile lui Hristos; Bucură-te Apărătoarea orfanilor și a străinilor; Bucură-te Acoperitoarea tuturor necăjiților; Bucură-te dulceață izvorâtoare de miere tuturor celor ce se roagă; Bucură-te dătătoarea darurilor și a veșnicelor bunătăți; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 10 Vrând să mântuiești lumea, minunea cea negrăită a aflării sfintei tale icoane stăpână, s-a vestit în toate orașele și satele, ca văzându-te pe tine venind în mărire și slavă, să strige lui Dumnezeu cel în Treime slăvit ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Zid ești și curăție de nedescris, milă nemăsurată și nebiruită biruință, Pruncă de Dumnezeu aleasă, caută spre noi cei ce cu smerenie ne rugăm întotdeauna în fața icoanei tale și-ți cântăm ție celei pline de har așa: Bucură-te izvor nesecat de milă; Bucură-te că tuturor le potolești setea duhovnicească; Bucură-te mijlocitoare plină de îndurare pentru noi păcătoșii; Bucură-te rugătoare neîncetată lui Hristos pentru noi; Bucură-te adăpostul și nădejdea noastră de mântuire; Bucură-te milostivă mijlocitoare pentru noi în fața lui Dumnezeu; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 11 Cântare de mulțumire aducem ție Născătoare de Dumnezeu Fecioară, noi păcătoșii și netrebnicii robii tăi, că tu îi aperi pe toți cei ce vin la tine și cântă lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Făclie dătătoare de lumină avându-te pe tine, Preasfântă Maică și Fecioară, ne luminezi pe noi cu lumina Fiului tău și ne-ai dăruit nouă icoana ta purtătoare de biruință, ca să nu ne poticnim în noaptea vremurilor de pe urmă, ci ocrotiți de tine să lucrăm pentru Dumnezeu în lumina Lui, nădăjduind de la tine acestea: Bucură-te vindecarea ranelor noastre din păcate; Bucură-te Călăuză în Împărăția lui Dumnezeu; Bucură-te că ai purtat în brațe pe Cel ce poartă toate; Bucură-te Poartă de Aur a Împărăției Cerești; Bucură-te că ne luminezi cu lumina Fiului tău; Bucură-te că ne îndulcim privind sfânta ta icoană; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 12 Vrând să dai har oamenilor tăi, ne-ai dăruit nouă stăpână icoana ta și cu ea făgăduința „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ pe care nimeni dintre dușmanii noștri n-o va putea încălca vreodată. Că fiind ocrotiți de atâta milă Dumnezeiască să cântăm Atotmilostivului Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Cântând minunile tale Atotputernică Stăpână, te știm pe tine Apărătoare caldă și plină de dragoste, ca cei ce aleargă la tine să nu rămână rușinați, ci apărați întotdeauna de tine, să-ți cânte unele ca acestea: Bucură-te bucuria celor ce se află în scârbe; Bucură-te întărire a celor ce nădăjduiesc în Dumnezeu; Bucură-te că de tine tremură dușmanii noștri; Bucură-te că cei ce au icoana ta saltă de bucurie; Bucură-te că îi proslăvești pe cei ce te slăvesc pe tine; Bucură-te că țara noastră și pe toți creștinii cu tărie îi ocrotești; ¦ Bucură-te Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“ dăruiești putere plină de har sufletelor noastre! ¦ Condac 13 ┇ O, Preasfântă, Preacurată, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, Multmilostivă Maică a lui Dumnezeu și a oamenilor, caută spre sufletele noastre îndurerate și te milostivește Preacurată, înalță puternica Ta rugăciune către Dreptul Judecător ca să ne miluiască pe noi păcătoșii. Caută spre noi Atotcântată Născătoare de Dumnezeu, strălucește iluminare inimilor noastre întunecate și luminează turma ta Preacurată, ca mântuiți prin tine, cu bucurie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ RUGĂCIUNE O Preabună Apărătoare a neamului creștinesc, Maica Celui ce ține toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revarsă asupra noastră milele și darurile Lui ca să nu ne înfricoșăm noi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, că celor ce nădăjduiesc spre tine ai zis: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“. Păzește adevărata și sfânta noastră Dreptmăritoare Biserică și locașul acesta de dezbinări și erezii și pune început de pocăință poporului nostru. Întoarce țara noastră pe calea de Domnul dăruită a credinței nevătamate, ca să se umple de tămâia rugăciunilor și să înflorească precum crinul; ca să trăim în bunăcuviință și curățenie, păziți de tine fiind întotdeauna de ispitirile lui antihrist, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame și de molimă; de moarte năpraznică, de robiile și dezbinările din familie; viața călugărească o întărește și ne mântuiește pe noi Preacurată, că spre tine nădăjduim după cuvântul tău: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“. Roagă-te pentru noi, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Domnului Dumnezeului nostru, Celui ce ne miluiește și ne mântuiește pe noi ca să nu ne lipsească pe noi de apărare și să ne învrednicească a fi părtași Împărăției Sale, precum El Însuși a zis: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“. Că Lui i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea și închinăciunea - Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.