🏠 Acatist la icoana Maicii Domnului „Bucuria celor necăjiți“ ³ Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Tropar Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Tropar la Praznicul Nașterii Maicii Domnului g4 Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veșnică. Condac la Praznicul Nașterii Maicii Domnului g4 Sfinţii Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva din stricăciunea morţii au scăpat, Preacurată, prin Sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău, de vina greșelilor mântuindu-se, când striga către tine: cea stearpă naște pe Născătoarea de Dumnezeu și Hrănitoarea vieţii noastre. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu O! Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad înaintea ta și mă rog ție, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care și primind-o Maica Împăratului Aceluia ce împărățește cerul și pământul, o du la Împăratul împăraților, Domnul tuturor, la Fiul și Dumnezeul tău și cere mie iertare de toate păcatele mele. Vieții mele dă-i îndreptare și la sfârșitul meu trecere neîngrozită de vrăjmașii cei din văzduh; fii mie povățuitoare, să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a Împărăției și acolo să mă îndulcesc de dulceața raiului și de veselia acelei cetăți înalte, a Ierusalimului de sus cel preafrumos și de frumusețile lui cele nespuse; de strălucirea luminii Treimii celei cu trei străluciri și de dulcele glas al cântărilor îngerești. Cărei slave și bucurii mă fă moștean și părtaș cu toți sfinții, că toate le poți ca Maica Împăratului celui atotputernic. Și acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine, cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc ție cântare de rugăciune așa: Condac 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru și prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ție, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi robii tăi din toate nevoile și suferințele, care strigăm ție: ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Icos 1 Îngerul cel mai înainte stătător din cer a fost trimis să zică ție, Născătoare de Dumnezeu, bucură-te; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta și noi cei împovărați cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilință strigăm ție: Bucură-te bunăvoința lui Dumnezeu către noi cei păcătoși; Bucură-te tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor; Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei; Bucură-te ceea ce ne curătești de întinăciunea păcatelor; Bucură-te baie, care speli cugetul nostru; Bucură-te ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăță fărădelegile noastre; Bucură-te cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-te pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viață; Bucură-te ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului; Bucură-te scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul; Bucură-te mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 2 Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau și cu credință se roagă ție; că tu, fiind bună, ești grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriți, nădejdea celor deznădăjduiți, mângâierea celor întristați, hrănitoarea celor flămânzi; celor goi îmbrăcăminte, celor feciorelnici curăție, celor străini bună povățuitoare, celor osteniți sprijinitoare, orbilor vedere; celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta după cuviință, cu mulțumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 2 Pricina cea neînțeleasă a chinurilor cumplite, care vin asupra noastră, cautând noi să o înțelegem, către tine alergăm, o, Maică și Fecioară, mângâiere și mântuire cerând. Iar tu, ca ceea ce ești bună, învață-ne pe noi a alege dintr-însele, purtarea de grijă, cea cu milostivire a Fiului tău și Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre și spre curățirea păcatelor noastre cele de multe feluri și cu bucurie strigăm ție: Bucură-te adăpostire bună a celor înviforați; Bucură-te întărire a celor ce slăbesc în credință; Bucură-te ceea ce ești singura Maică a milostivirii; Bucură-te grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi și în necazuri; Bucură-te ceea ce prin necazuri curățești păcatele noastre; Bucură-te ceea ce prin întristări vindeci neputințele noastre cele sufletești și trupești; Bucură-te ceea ce ne înveți pe noi a nu iubi bunătățile acestei lumi deșarte și trecătoare; Bucură-te ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deșartă, la cele mai presus de lume; Bucură-te ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească, către dragostea lui Dumnezeu cea cerească; Bucură-te ceea ce, chiar și în suferințele noastre, ne dai nouă mângâiere și viață plină de dar; Bucură-te făgăduința bunătăților celor cerești; Bucură-te mijlocitoarea bucuriei celei veșnice; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 3 Cu putere de sus mă întărește Stăpână preabună, pe mine robul tău care sunt neputincios sufletește și trupește și mă învrednicește de cercetarea și de purtarea ta de grijă, alungând negura mâhnirii și a întristării de care sunt cuprins, ca prin tine, fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Având nespusă bogăție de milostivire, tuturor celor necăjiți le întinzi mână de ajutor, tămăduind neputințele, vindecând bolile și patimile. Pentru aceasta, Stăpână preabună, nu trece cu vederea pe robii tăi, care zac pe patul durerii și strigă ție: Bucură-te comoara de mult preț a milei tale; Bucură-te ceea ce ești nădejdea celor deznădăjduiți; Bucură-te tămăduirea trupurilor noastre; Bucură-te mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te puternică ajutătoare a celor neputincioși; Bucură-te apărătoare și întărire a celor ce slăbesc în credință; Bucură-te ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale, degrab o potolești; Bucură-te ceea ce, cu puterea rugăciunilor tale, patimile noastre le potolești; Bucură-te vedere a orbilor și auzire a surzilor; Bucură-te umblare a șchiopilor și vorbire a muților; Bucură-te vindecare prin credință a celor bolnavi; Bucură-te că prin tine, după măsura credinței, se dau vindecările; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 4 De felurite necazuri, de ispite și de nevoi sunt cuprinși robii tăi, ale căror greutăți nu le mai pot răbda; dar tu, fiind Maică milostivă a Mântuitorului și Dumnezeului nostru, ridică mâinile tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor tăi și din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credință cântăm Lui: Aliluia! Icos 4 Auzind Preasfânta Fecioară și Maică cele spuse mai înainte de Dreptul Simion, ca "prin însuți sufletul tău va pătrunde sabia", ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, știind că bucuria de Maică pentru fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce știi necazul și suferința întru toate, cunoști și întristarea noastră; și ca ceea ce ești singura Maică a tuturor, auzi-ne și pe noi care cu credință strigăm ție: Bucură-te ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru; Bucură-te ceea ce izbăvești lumea din necazuri cu mijlocirile tale; Bucură-te ceea ce ai răbdat ocările și clevetirile asupra Fiului tău; Bucură-te ceea ce, cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit; Bucură-te mângâierea maicilor celor întristate; Bucură-te ceea ce ne păzești, cu darul Fiului tău; Bucură-te a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile; Bucură-te îndreptarea și povățuitoarea celor rătăciți; Bucură-te hrana și păzitoarea pruncilor; Bucură-te povățuitoarea tinerilor; Bucură-te Maica celor sărmani; Bucură-te sprijinul și mângâierea văduvelor; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 5 Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe Cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii și al răbdarii, ca și noi când suntem în cuptorul ispitelor și al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icos 5 Văzându-te pe tine Fiul tău și Dumnezeul nostru stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit și cu inima sfâșiată de durere și suferind asemenea Lui, a zis: "Femeie, iată fiul tău " și ucenicului: "Iată mama ta", făcându-ti ție fii pe toți cei ce cred în El. Iar noi ca niște părtași ai necazurilor și ai patimilor Fiului tău, spre tine, mijlocitoare Maică, toată nădejdea având-o, cu credință strigăm ție: Bucură-te Maica neamului creștinesc; Bucură-te ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-te ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioși; Bucură-te Mielușeaua, care ai născut pe Mielul cel ce a ridicat păcatele lumii; Bucură-te vas, care ne scoți nouă bucurie din izvorul nemuririi; Bucură-te rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoși; Bucură-te scularea celor căzuți în păcate; Bucură-te ceea ce ești vindecarea tuturor neputincioșilor; Bucură-te că ești căutarea celor pierduți; Bucură-te bucuria cea fără de veste a păcătoșilor; Bucură-te potolirea a toată întristarea; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 6 Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău acoperământ acoperi pe tot neamul creștinesc; pentru care totdeauna te rogi lui Hristos Mântuitorul lumii și izbăvești din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de Dumnezeu, care cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credință plecăm genunchii înaintea ei și cu lacrimi ne rugăm ție; alungă norul ispitelor ce vin asupra robilor tăi și cu bucurie să strigăm ție: Bucură-te ceea ce duci rugăciunile credincioșilor Fiului tău și Dumnezeului nostru; Bucură-te ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii și te rogi pentru noi; Bucură-te mijlocitoare între Dumnezeu și om, care ne izbăvești pe noi din nevoi; Bucură-te apărătoarea neamului creștinesc, de la Dumnezeu dăruită nouă; Bucură-te pom înfrumusețat, cu care se acopăr mulți; Bucură-te pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii; Bucură-te acoperământul lumii, cel mai lat decât norii; Bucură-te pământul făgăduinței din care ne izvorăsc toate bunătățile cerești și pământești; Bucură-te soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credincioși; Bucură-te stâlp de foc, care povățuiești pe cei aleși către cereasca Împărăție; Bucură-te brazdă, care crești mulțimea îndurărilor; Bucură-te ceea ce ne dăruiești toate bunătățile; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 7 Vrând să arăți izvoare de minuni de la sfântă icoana ta, bucuria tuturor celor necăjiți, ai poruncit, Stăpână, bolnavei Eftimia să săvârșească înaintea sfintei tale icoane cântări de rugăciune și primind vindecare să vestească tuturor milele tale, pe care le-ai dăruit prin sfântă ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar, tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta și noi nu tăinuim minunile și facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulțumire, preaslăvim pe Dumnezeu și cântăm lui: Aliluia! Icos 7 Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta, nu numai odata într-un an și nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească și trupească a celor ce, cu bună credința și cu dragoste vin către tine. Pentru aceasta strigăm ție: Bucură-te scăldătoare, în care se afundă toate durerile noastre cele sufletești și trupești; Bucură-te pahar, cu care se primește bucuria și mântuirea; Bucură-te piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață; Bucură-te lemn, care îndulcești apele cele amare ale mării lumești; Bucură-te izvor nesecat al apei celei dătătoare de viață; Bucură-te ceea ce îndulcești necazurile noastre cele amare; Bucură-te baie, care speli întinăciunea păcatului; Bucură-te potolirea întristărilor noastre; Bucură-te vindecarea bolilor noastre; Bucură-te ceea ce ne izbăvești din nevoi; Bucură-te ceea ce calci puterea demonilor; Bucură-te ceea ce rușinezi pe vrăjmașii noștri; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 8 Nemernici și străini de credința creștinească sunt aceia care nu se închină chipului tău, celui întru tot sfânt, căci tu, Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiți de duhurile cele necurate și se închină cu credință sfintei tale icoane, îi vindeci și sănatoși îi faci pe ei. Pe toți cei bolnavi sufletește și trupește care se roagă ție, îi tămăduiești și cele de folos pentru dânșii le rânduiești. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu mulțumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Toată viața noastră pe pământ, este plină de durere și de întristare. Sufletul, bolnav de păcate, trupul de dureri se chinuiește, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepsește. Către tine dar alergăm, Maica lui Dumnezeu și înaintea preacinstitei tale icoane căzând, ne rugăm: Umple de bucurie și de veselie inima noastră cea întristată și cu bucurie să strigăm ție: Bucură-te povățuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească; Bucură-te Împărăteasa cerului și a pământului, care ne deschizi nouă ușile raiului; Bucură-te cea preamilostivă, care ne miluiești pe noi; Bucură-te chivernisitoarea casei, care bine rânduiești viața noastră; Bucură-te cea preafericită, care de prooroci ai fost vestită; Bucură-te fericit pântece, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-te rugul cel nears; Bucură-te zid nestricat; Bucură-te izvor purtător de viață; Bucură-te floarea cea pururea nevestejită; Bucură-te îmblânzirea inimilor celor răi; Bucură-te neîncetată bucurie a credincioșilor; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 9 Toată dulceața cea lumească în lumea aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea și bogația trec. Frumusețea și sănatatea se veștejesc. Prietenii cei de aproape se răpesc de moarte, îndulcește dar necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăților și bucuria ta cea nestricată dă-ne-o nouă celor ce strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să mângâie pe cei necăjiți. Ci tu singură, Stăpână, dăruiește inimii noastre mângâiere, cu razele darului tău. Alungă norul necazurilor noastre și negura mâhnirii, ca să strigăm ție: Bucură-te că ești nădejde de bucurie pentru toți creștinii; Bucură-te bucuria și împăcarea lumii; Bucură-te dătătoarea bunătătilor cerești și pământești; Bucură-te nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te limanul celor ce înoată pe marea vieții acesteia; Bucură-te singura păzitoare a celor ce, după Dumnezeu, spre tine nădăjduiesc; Bucură-te îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru mulțimea păcatelor; Bucură-te păzitoarea și întărirea tuturor; Bucură-te ocrotitoare și sfântă adăpostire a tuturor credincioșilor; Bucură-te ajutătoarea tuturor celor ce cu credință se roagă ție; Bucură-te luminoasă cunoștiință a darului; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 10 Domnul Cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din chinul veșnic și din neîncetată suferință, S-a sălășluit în pântecele tău cel pururea fecioresc și pe tine, Maica Sa, te-a dăruit celor pieritori spre ajutor, spre acoperământ și apărare, ca să fii celor mâhniți mângâiere, celor necăjiți bucurie, celor deznădăjduiți nădejde, ceea ce ne izbăvești de chinul cel veșnic, prin mijlocirea ta și către veșnica veselie aduci pe toți care cu credință strigă Fiului tău și Dumnezeului nostru: Aliluia! Icos 10 Zid ești fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu și tuturor celor ce aleargă către acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm ție apără, acoperă și păzește pe toți cei săraci și fără de ajutor și izbăvește din ispite, din necazuri și din nevoi pe cei care cu credință strigă ție: Bucură-te stâlpul fecioriei; Bucură-te vas ales al curăției și al întregii feciorii; Bucură-te cununa cea mărită a celor care cu nevoință se luptă împotriva poftelor; Bucură-te ceea ce dai veșnică bucurie celor ce se ostenesc în viața călugărească; Bucură-te ceea ce ne izbăvești de văpaia patimilor; Bucură-te ceea ce gonești negura ispitelor; Bucură-te povățuitoarea întregii feciorii; Bucură-te sprijinitoarea curăției; Bucură-te îndreptarea oamenilor; Bucură-te cea prin care din cădere ne-am sculat; Bucură-te întărirea cea tare a credinței; Bucură-te tămâia cea plăcută a rugăciunii; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 11 Cântarea cea cu totul de umilință aducem ție, noi robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a neamului creștinesc. Potolește bolile robilor tăi celor ce suspină, îmblânzește mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăvește-ne din toate necazurile pe noi robii tăi, care strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 Făclie primitoare de lumină, din cărbunele darului lui Dumnezeu aprinsă, s-a arătat nouă preacinstită icoana ta, Stăpână, spre sfințirea și mângâierea noastră. Iar noi, cu dragoste cinstind-o și cu credință îngenunchind înaintea ei, strigăm ție: Bucură-te ceea ce cu puternica ta apărare din toate nevoile ne scoți pe noi; Bucură-te ceea ce din foamete sufletească și trupească ne izbăvești pe noi; Bucură-te ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor noastre; Bucură-te ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veșnică; Bucură-te tare ajutătoare în războaie; Bucură-te ceea ce ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri; Bucură-te ceea ce ne izbăvești de războiul cel dintre noi; Bucură-te ceea ce păzești pe cei ce călătoresc pe pământ și pe ape; Bucură-te ceea ce izbăvești pe cei robiți; Bucură-te grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 12 Zălog din darurile tale, voind să dai neamului creștinesc icoana ta, cea făcătoare de minuni, ai dăruit-o nouă, Maica lui Dumnezeu, de la care, celor ce vin cu credință, izvoare de minuni se revarsă; neputințele se vindecă și necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 12 Cântând milele și minunile tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toți te lăudăm, ca pe o tare stătătoare a noastră și cu umilință venim la Tine, ceea ce te rogi pentru noi. Și cerem ca să înalți mâinile către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viața aceasta și după moartea noastră să nu se depărteze milostivirea Lui de la noi, cei ce strigăm ție: Bucură-te nădejdea noastră în viața aceasta și după moartea noastră; Bucură-te ceea ce rânduiești sfârșit dulce și cu pace din viața aceasta, tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine; Bucură-te ceea ce ești nădejdea și apărarea noastră în ziua judecății; Bucură-te îmblânzirea Dreptului Judecător; Bucură-te ceea ce ne izbavești din gheena cea veșnică; Bucură-te nădejdea de mântuire a tuturor; Bucură-te cheia Împărăției lui Hristos; Bucură-te ușa raiului; Bucură-te pod care duci la ceruri; Bucură-te adăpostire și bună apărare a tuturor păcătoșilor care se căiesc de păcatele lor; Bucură-te bucuria îngerilor; Bucură-te mărirea și mângâierea tuturor drepților; ¦ Bucură-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! ¦ Condac 13 ┇O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce, spre bucuria cerului și a pământului ai născut pe Impăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriților robilor tăi. Primește această puțină rugăciune a noastră și ne izbăvește pe noi din toate nevoile. Vindecă neputințele noastre cele sufletești și trupești. Alungă de la noi toată răutatea și întristarea. Dăruiește-ne sănatate și cu rugăciunile tale ne izbăvește din munca cea veșnică pe cei ce cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!┇ RUGĂCIUNE O! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești mai presus decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți; dă-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri, că, afară de tine alta scăpare și ajutor nu avem. Tu singură ești mijlocitoarea bucuriei noastre și ca Maica lui Dumnezeu și Maica milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poți să ne ajuți nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ție cu credință nu este rușinat. Auzi-ne și acum în ziua necazului nostru pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale și cu lacrimi ne rugăm ție. Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viață și prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârșita bucurie, întru Împărăția Fiului tău și Dumnezeului nostru. Amin. Împărăteasa mea cea preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioși și ocrotirea celor necăjiți; vezi nevoia mea și necazul meu. Ajută-mă că sunt neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Știi nevoia mea, ușurează-mă de ea precum voiești căci nu am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere, decât numai pe tine, o, Maică a lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.