🏠 Acatist la icoana Maicii Domnului a pătimirilor (Strastnaia) ³

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Tropar Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Condac 1 Celei alese, dintre toate fiicele neamurilor, binecuvântatei Fecioare Maria Născătoarea de Dumnezeu, îi aducem închinare smerită în faţa preacuratului ei chip. Primeşte, o, preanevinovată şi rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, care cinstesc patimile ce le-a îndurat pe cruce Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi cu umilinţă strigăm ție: Bucură-te, mireasă Pururea Fecioară! Icos 1 Îngerii au stat înaintea Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Care era ţinut în braţele tale şi I-au arătat semnul crucii, iar noi cu frică ne închinăm patimilor Fiului Tău şi strigăm: Bucură-te Mirarea Îngerilor! Bucură-te Slujitoarea Tainelor Dumnezeieşti! Bucură-te că Duhul Sfânt a pogorât peste Tine şi Puterea Celui PreaÎnalt Te-a umbrit! Bucură-te că Cel născut din Tine este Fiul lui Dumnezeu! Bucură-te că sămânţa feciorească a Ta a zdrobit capul diavolului ascuns în şarpe! Bucură-te că prin Tine iadul s-a întristat şi moartea s-a omorât! Bucură-te Pântecele Dumnezeieştii Întrupări! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 2 Preanevinovata a văzut că Domnul a venit pe pământ, din milă, să pătimească pentru păcatele celor ce vor crede în El şi vor striga către Dânsul: Aliluia! Icos 2 Preacurata a înţeles cuvintele Dreptului Simeon: „Prin sufletul Tău va trece sabie, ca să se descopere gândul multor inimi“. De aceea, cu umilinţă strigăm ție: Bucură-te cee ce eşti mai strălucită decît Heruvimii! Bucură-te ceea ce ai îndurat toate scârbele de la Irod şi iudei! Bucură-te că prin naşterea Ta cea preacurată, ai primit îndoială de la Iosif! Bucură-te că în ieslea necuvântătoarelor, pe Dumnezeu L-ai pus şi L-ai înfăşat! Bucură-te că Tu cu Fiul Tău şi Dumnezeu n-aţi avut unde să plecaţi capul! Bucură-te că prin Tine omul se face Dumnezeu, ca Dumnezeu pe Adam să-l izbăvească! Bucură-te că prin Tine s- a înălţat firea omenească! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 3 Fiind întărită cu putere de sus, ai suferit toată scârba şi întristarea, cuprinzând cu dragoste pe Fiul tău. Cu Arhanghelii ai strigat Lui: Aliluia! Icos 3 Având sfânta ta icoană, din localitatea Otcenaşovca, numită Pătimitoarea, ca pe un crin binemirositor şi ca pe o comoară de mult preţ, noi smeriţi ne închinăm ție, strigând: Bucură-te Ocrotitoarea ţinutului Podoliei! Bucură-te ceea ce ai binevoit ca Icoana Ta să fie pictată şi adusă acolo! Bucură-te că ai insuflat ctitorului să zugrăvească Icoana Ta la Muntele Athos! Bucură-te că eşti Zid nesurpat pentru cei credincioşi! Bucură-te monahilor Ajutătoare pentru mântuire! Bucură-te Rugătoare neobosită pentru toată lumea! Bucură-te Ceea ce ne călăuzeşti spre îndreptare şi pocăinţă! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 4 Fiind înconjuraţi de viforul păcatelor şi cuprinşi de somnul nepăsării, cădem către icoana ta cea sfântă, îţi mulţumim că ne-ai vizitat cu milostivire prin icoana ta, în locul acesta şi-I cântăm neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Primind dreptmăritorii creştini din Otcenaşovca mare binecuvântare de la Muntele Athos, au dobândit prin Icoana Pătimitoarea ajutor de la însăşi împărăteasa cerului şi a pământului. Pentru aceasta, întîmpinând-o în slăvitul oraş Odesa, cu bucurie au strigat: Bucură-te că ai dăruit binecuvântarea ta localităţii Otcenaşovca! Bucură-te înţelepţirea binecredincioşilor ctitori! Bucură-te glas Dumnezeiesc al Sfintei Treimi! Bucură-te amintirea Patimilor lui Hristos! Bucură-te Ceea ce pe Fiul Tău L-ai îngropat, cu suferinţă! Bucură-te încredinţarea învierii tuturor! Bucură-te Cedru înalt al nemuririi noastre! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 5 Steaua cea Dumnezeiască îţi arăta calea, ție şi Pruncului tău Preacurat. Iar noi, cu mintea împreună cu Iosif, ne închinăm, cântând Domnului Celui născut şi ție: Aliluia! Icos 5 Vezi, Preanevinovată, părerea de rău a noastră faţă de păcat şi că nu avem altă ajutătoare şi mijlocitoare, afară de tine, ceea ce ai primit harul de a te ruga pentru noi! De aceea, cu credinţă, strigăm: Bucură-te bucuria şi mântuirea noastră! Bucură-te ceea ce cu rugăciunile tale, ne izbăveşti pe noi de focul gheenei! Bucură-te rugătoare pentru toată lumea la crucea lui Hristos! Bucură-te ceea ce alungi de la oameni patimile! Bucură-te ceea ce luminezi pe toată lumea cu lumina preacuratului tău suflet! Bucură-te ceea ce uimeşti pe îngeri prin sfinţenia ta! Bucură-te că demonii se cutremură la auzul preacuratului tău nume! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 6 Aflându-te lângă crucea Fiului tău şi Dumnezeului nostru, prin sufletul tău a trecut sabie, văzând cum pe Golgota L-au răstignit pe Dătătorul de Viaţă între doi tâlhari şi cum ostaşii L-au dezbrăcat de haine, iar pentru cămaşa Lui au aruncat sorţi. Atunci, cei care au rămas credincioşi au cântat: Aliluia! Icos 6 Strălucind ca o lumânare lângă crucea Fiului tău, arzând cu iubirea ta de mamă, ai zis: „Deşi Te văd suferind pe cruce, totuşi Te ştiu pe Tine a fi născut mai înainte de luceafăr“. Vezi, Preacurată, cum îţi cântă ție toată făptura: Bucură-te că ai fost cu sufletul şi cu trupul lângă crucea Fiului şi Făcătorului tău! Bucură-te că nu te-ai despărţit de Domnul până în ceasul morţii Lui! Bucură-te că aflându-te lângă cruce ai zis: „Tot pământul să plângă amarnic, căci pe Dătătorul de viaţă Îl vedem mort“! Bucură-te dătătoarea bucuriei noastre veşnice! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Icos 7 Celor ce doresc să preaslăvească patimile Fiului Tău, ajută-le stăpână şi nu-i lăsa pe toţi care se roagă în faţa icoanei tale, cântând din adâncul sufletului: Aliluia! Icos 7 Ai arătat lumii o nouă milă, stăpână, că din icoana ta, numită Pătimitoarea, din localitatea Otcenaşovca, izvorăşte Mir, de mult preţ, prin care se tămăduiesc toţi care se roagă fierbinte, cântând ție: Bucură-te mijlocitoarea şi scăparea noastră! Bucură-te ceea ce alungi de la noi toată scârba şi întristarea! Bucură-te binecuvântarea tuturor marginilor pământului! Bucură-te că ai purtat în pântece pe Mântuitorul celor robiţi! Bucură-te îmblânzirea Judecătorului celui drept! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 8 Străină şi preaslăvită minune a milostivirii tale celei bogate, ne arăţi nouă, nevrednicilor, ce cu dragoste ne închinăm icoanei tale sfinte şi strigăm: Aliluia! Icos 8 Toate neamurile te fericesc, văzându-te pe tine, cum suferi şi te rogi în timpul patimilor de pe cruce ale Fiului tău şi strigi către Dânsul: „Din coasta Ta, străpunsă, Dulcele meu Fiu, izvorăşte nemurirea“. Pentru aceasta, cu umilinţă, strigăm ție: Bucură-te ceea ce dăruieşti robilor tăi viaţă veşnică! Bucură-te că le pregăteşti locuinţe cereşti celor ce vieţuiesc binecredincios! Bucură-te dătătoarea bucuriei veşnice celor care te cinstesc pe tine! Bucură-te mântuirea şi apărătoarea monahilor, care ție se roagă neîncetat! Bucură-te ceea ce acoperi cu harul tău tot universul! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 9 Suferind lângă cruce şi strigând către Domnul răstignit: „Te duci de bună voie spre pătimire, Fiul meu, ca de patimi şi păcate să-l izbăveşti pe Adam şi pe cei născuţi din Adam. Cu cei fărădelege Te-ai socotit, ca pe oameni să-i eliberezi de fărădelege şi să-i mântuieşti pe toţi cei ce-Ţi cântă: Aliluia!“ Icos 9 Ritorii cei mult vorbitori nu pot să slăvească patimile tale lângă cruce. Tu, însă, Preacurată, ai strigat dureros: „Fiule, primeşte duhul meu şi nu mă lăsa de una singură!“ Pentru aceasta, noi, nevrednicii, cu umilinţă, strigăm ție: Bucură-te că ajuţi în ceasul morţii pe cei credincioşi! Bucură-te că însoţeşti pe creştinii care trec vămile văzduhului! Bucură-te că ne eliberezi pe noi de robia diavolească! Bucură-te ocrotitoarea creştinilor la judecata înfricoşătoare a Domnului! Bucură-te mijlocitoarea tuturor celor care-şi doresc sfârşit creştinesc! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 10 Cerându-ne nouă mântuire, Preacurată, îţi întinzi mâinile către Fiul tău cel multmilostiv zicând: „Pe cei care cinstesc patimile Tale, primeşte-i ca pe tâlharul cel credincios şi-i mântuieşte pe toţi care-Ţi cântă: Aliluia!“ Icos 10 Zid nebiruit, lumii scăpare, comoară de milostivire, eşti Preacurată! Primeşte rugăciunea robilor tăi, ce se închină cinstitului tău chip şi cu umilinţă strigă Ţie: Bucură-te sălaşul înţelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te Fericită, ce pururea eşti lăudată! Bucură-te păcătoşilor şi smeriţilor scăpare! Bucură-te ocrotitoarea fecioarelor şi a sărmanelor! Bucură-te oamenilor puternică ajutătoare! Bucură-te a arhiereilor tainică înţelepţire! Bucură-te a preoţilor cucernici îndrumătoare! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 11 Cântare de umilinţă şi laudă învredniceşte-ne să aducem înaintea icoanei tale, Mireasă Dumnezeiască şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cei ce-i cântă lui Dumnezeu, în veci: Aliluia! Icos 11 Ca un soare luminos a strălucit în biserica din satul Otcenaşovca, Preacurată, icoana ta Pătimitoarea, sfinţindu-i, mântuind-i şi ferindu-i din toate nevoile, pe cei ce-ți cântă, cu dragoste: Bucură-te cheia împărăţiei lui Hristos! Bucură-te ocrotitoarea mânăstirilor! Bucură-te ajutătoare puternică în lupta cu patimile! Bucură-te apărătoarea celor obijduiţi şi întristaţi! Bucură-te bucuria săracilor şi neputincioşilor! Bucură-te întărirea şi tămăduitoarea celor bolnavi! Bucură-te povăţuitoarea tinerilor! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 12 Harul tău trimite-l nouă, Preabinecuvântată, celor ce cinstim icoana ta sfântă şi ne închinăm patimilor Fiului tău, cântând cu credinţă: Aliluia! Icos 12 Cântând neîncetat în faţa icoanei tale, celei sfinte, ne închinăm cu frică, sărutându-ți chipul făcător de minuni şi cu bucurie strigăm: Bucură-te sfântă care eşti mai mare decât toţi sfinţii! Bucură-te veşnica noastră bucurie! Bucură-te comoara noastră ce ne-ai dăruit învierea! Bucură-te că ne eliberezi din adâncul patimilor! Bucură-te aflarea celor pierduţi şi, a celor fără de minte, înţelepţire! Bucură-te ceea ce îndeplineşti rugăciunile credincioşilor! Bucură-te că celor ce nădăjduiesc în tine le dăruieşti iertarea păcatelor! Bucură-te Mireasă Pururea Fecioară! Condac 13 ┇ O, Preacântată Maică, primeşte rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi caută spre cei care stau în faţa icoanei tale şi se închină, cu sârguinţă, patimilor Fiului tău, cerând izbăvire din muncile veşnice şi strigând ție: Aliluia! ┇ Rugăciuni Atotbună stăpână, sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a toate nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. Ci ca ceea ce ești milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu și trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă și cuvântul tău este plin de putere, O, Împărăteasă a Toate. Adu-mi biruința, roagă-te pentru mine ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ți privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea sfintei tale icoane cu credință. Și precum pasărea își acoperă cuibul cu pui cu aripile, așa acoperă-ne și tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subțiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleșesc, dă-ne răbdare și odihnă; unde chinul și deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoși, întărește-i pe cei slabi, varsă blândețe și lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpână, binecuvântează mințile și inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului doctor - Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână și Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, Bucuria celor întristați, mângâierea celor îndurerați, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viață Făcătoare și nedespărțită,Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.