🏠 Imnul Acatist al Bunei Vestiri a Maicii Domnului - 25 mart. ³

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. Icosul 1 Îngerul cel întîi-stătător din cer (Gavriil), a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te. Și văzându-Te Doamne întrupat, s-a înspăimântat. Și cu glasul lui cel netrupesc, i-a stat înainte grăindu-i unele ca acestea: Bucură-te cea prin care răsare bucuria Bucură-te cea prin care piere blestemul Bucură-te chemarea lui Adam cel căzut Bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei Bucură-te înălțime la care anevoie se suie gândurile omenești Bucură-te adâncime ce nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești Bucură-te că ești scaun Împăratului Bucură-te că porți pe Cel ce poartă toate Bucură-te steaua, care arăți Soarele Bucură-te pântecele dumnezeieștii întrupări Bucură-te cea prin care se înnoiește făptura Bucură-te cea prin care Prunc se face Făcătorul ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 2 Știindu-se pe sine Sfânta în curăție, a zis îngerului Gavriil cu îndrăzneală: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit de sufletul meu; că naștere cu zămislire fără de sămânță, cum îmi spui? Cântând ¦ Aliluia. ¦ Icosul 2 Înțelesul cel greu de pătruns căutând Fecioara să-l înțeleagă, a grăit către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putință să se nască Fiu, spune-mi? Iar el cu frică a zis așa: Bucură-te tăinuitoarea sfatului cel nespus Bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere Bucură-te începătura minunilor lui Hristos Bucură-te capul poruncilor Lui Bucură-te scară cerească, pe care s-a pogorât Dumnezeu Bucură-te pod care-i treci la cer pe cei de pe pământ Bucură-te minune de îngeri mult slăvită Bucură-te ceea ce ești rană de mult plâns diavolilor Bucură-te ceea ce ai născut Lumina cea neapusă Bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut Bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților Bucură-te ceea ce luminezi gândurile celor credincioși ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 3 Puterea Celui de Sus a umbrit-o atunci, spre zămislire, pe cea care nu știa de nuntă; și pântecele ei cel cu bun rod ca o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor secera mântuire, cântând ¦ Aliluia. ¦ Icosul 3 Având Fecioara primit în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te vița mlădiței celei neveștejite Bucură-te câștigarea Rodului cel fără de moarte Bucură-te ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni Bucură-te ceea ce ai născut pe Săditorul vieții noastre Bucură-te brazdă ce ai crescut înmulțirea milelor Bucură-te masă ce porți îndestularea milostivirilor Bucură-te ceea ce înflorești Raiul desfătărilor Bucură-te ceea ce gătești adăpostire sufletelor Bucură-te tămâia rugăciunii celei bineprimite Bucură-te curăția a toată lumea Bucură-te voia cea bună a lui Dumnezeu către noi muritorii Bucură-te îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 4 Vifor de gânduri necredincioase având în sine, înțeleptul Iosif s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu, ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis ¦ Aliluia. ¦ Icosul 4 Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup și alergând la Acela ca la un păstor, L-au văzut ca pe un miel fără prihană în brațele Mariei, pe care lăudând-o, au zis: Bucură-te Maica Mielului și a Păstorului Bucură-te staulul oilor cuvântătoare Bucură-te chinuirea vrăjmașilor nevăzuți Bucură-te ceea ce ne deschizi ușile Raiului Bucură-te că cele cerești se bucură cu cele pământești Bucură-te că cele pământești dănțuiesc împreună cu cele cerești Bucură-te gura Apostolilor cea fără tăcere Bucură-te îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri Bucură-te temeiul cel tare al credinței Bucură-te cunoștința harului cea luminoasă Bucură-te cea prin care s-a golit iadul Bucură-te cea prin care ne-am îmbrăcat cu slavă ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 5 Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o magii, au mers pe urma luminii ei; și având-o făclie, cu dânsa căutau pe puternicul Împărat; și ajungând la Cel neajuns, s-au bucurat cântându-I ¦ Aliluia. ¦ Icosul 5 Au văzut pruncii haldeilor în brațele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mâna Sa; și cunoscându-L a le fi Stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-I sluji Lui și a-i cânta celei binecuvântate: Bucură-te Maica stelei celei neapuse Bucură-te raza zilei celei de taină Bucură-te ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii Bucură-te ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii Bucură-te ceea ce ai aruncat din dregătorie pe tiranul cel fără omenie Bucură-te ceea ce ne-ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni Bucură-te ceea ce ne-ai izbăvit din slujirea cea idolească Bucură-te ceea ce ne curățești de cele întinate Bucură-te ceea ce ai stins închinarea la foc Bucură-te ceea ce ne-ai potolit văpaia patimilor Bucură-te îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși Bucură-te veselia tuturor neamurilor ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 6 Vestitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii, s-au întors în Babilon, săvârșind proorocia Ta și mărturisindu-Te tuturor pe Tine Hristoase, au lăsat pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte ¦ Aliluia. ¦ Icosul 6 Strălucind Tu în Egipt, ca Lumină a adevărului, ai izgonit întunericul minciunii. Că idolii lui, Mântuitorule, nerăbdând tăria Ta, au căzut. Iar cei ce s-au izbăvit cântau către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te îndreptarea oamenilor Bucură-te căderea demonilor Bucură-te ceea ce ai zdrobit stăpânirea înșelăciunii Bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească Bucură-te mare ce ai înecat pe faraonul cel netrupesc Bucură-te piatră ce ai adăpat pe cei însetați de viață Bucură-te stâlp de foc ce povățuiești pe cei din întuneric Bucură-te acoperământ al lumii mai lat decât norii Bucură-te hrană și potir cu mană Bucură-te slujitoarea bucuriei celei sfinte Bucură-te pământul făgăduinței Bucură-te izvorâtoare de miere și lapte ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 7 Dorind Simeon să se mute din veacul acesta înșelător, Te-ai dat lui ca un prunc, dar Te-ai făcut cunoscut lui și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea Ta cea nespusă, cântând ¦ Aliluia. ¦ Icosul 7 Arătat-a făptură nouă arătându-se Făcătorul nouă, celor ce suntem făcuți de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg, precum a fost; ca noi, văzând minunea, să o lăudăm, grăind: Bucură-te floarea nestricăciunii Bucură-te cununa înfrânării Bucură-te ceea ce ai strălucit chipul învierii Bucură-te ceea ce ai arătat viața cea îngerească Bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii Bucură-te copacul cel înfrunzit, cu bună umbră, sub care mulți se odihnesc Bucură-te ceea ce ai purtat în pântece pe Îndreptătorul celor rătăciți Bucură-te ceea ce ai născut pe Izbăvitorul celor robiți Bucură-te îmblânzirea Judecătorului cel drept Bucură-te iertarea multor greșiți Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală Bucură-te dragoste ce biruiește toată dorirea ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 8 Văzând nașterea cea minunată, să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer; că pentru aceasta Preaînaltul Dumnezeu, pe pământ S-a arătat om smerit, vrând să atragă la Sine pe cei ce-I cântă ¦ Aliluia. ¦ Icosul 8 Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicidecum nu s-a depărtat Cuvântul cel necuprins; că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc și naștere din Fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea: Bucură-te încăperea lui Dumnezeu cel neîncăput Bucură-te ușa tainei celei de cinste Bucură-te auzirea cea cu nepricepere pentru cei necredincioși Bucură-te lauda cea fără îndoială a celor credincioși Bucură-te purtătoare preasfântă a Celui ce este pe heruvimi Bucură-te sălaș preaslăvit al Celui ce este pe serafimi Bucură-te ceea ce ai unit lucruri potrivnice: Bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea Bucură-te cea prin care s-a dezlegat călcarea poruncii Bucură-te cea prin care s-a deschis Raiul Bucură-te cheia Împărăției lui Hristos Bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 9 Toată firea îngerească s-a minunat de lucrarea cea mare a întrupării lui Hristos; că pe Dumnezeu cel neapropiat, L-a văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind de la noi ¦ Aliluia. ¦ Icosul 9 Pe oratorii cei mult-vorbitori îi vedem tăcând ca niște pești fără glas, despre tine Născătoare de Dumnezeu; că nu se pricep să spună în ce chip și Fecioară ai rămas și ai putut și naște. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință îți cântăm: Bucură-te sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu Bucură-te comoara rânduielii Lui Bucură-te ceea ce îi arăți pe filosofi neînțelepți Bucură-te ceea ce i-ai vădit pe cei meșteri la cuvânt, a fi necuvântători Bucură-te că au înnebunit întrebătorii cei cumpliți Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme Bucură-te ceea ce ai risipit vorbele încâlcite ale atenienilor Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței Bucură-te ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască Bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 10 Vrând să mântuiască lumea, Ziditorul a venit la ea, așa cum Însuși făgăduise; și Păstor fiind, ca un Dumnezeu, pentru noi S-a arătat om ca și noi. Căci, cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude ¦ Aliluia. ¦ Icosul 10 Zid ești fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine; că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine, Curată, sălășluindu-Se în pântecele tău și învățând pe toți să îți cânte: Bucură-te turnul fecioriei Bucură-te ușa mântuirii Bucură-te începătoarea prefacerii celei pline de înțeles Bucură-te dătătoarea darului cel dumnezeiesc Bucură-te că ai înnoit pe cei zămisliți în rușine Bucură-te că ai învățat pe cei lipsiți de minte Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor Bucură-te ceea ce ai născut pe Semănătorul curăției Bucură-te cămara nunții celei fără de sămânță Bucură-te ceea ce ai unit cu Domnul pe cei credincioși Bucură-te ceea ce între fecioare, singură ai fost hrănitoare de prunc Bucură-te cămara cea împodobită a sufletelor sfinților ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 11 Împărate sfinte, de Ți-am aduce cântări și psalmi, la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, căci se biruiește toată cântarea ce se îndreaptă către mulțimea milelor Tale pe care le-ai dat celor ce-Ți cântă ¦ Aliluia. ¦ Icosul 11 Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt în întuneric, așa o vedem pe Preasfânta Fecioară; că, aprinzând în sine Focul cel netrupesc, pe toți îi îndreaptă spre cunoștința cea dumnezeiască ce luminează mintea cu raza ei și o cinstim cu cântarea aceasta: Bucură-te raza Soarelui celui înțelegător Bucură-te raza Luminii celei neapuse Bucură-te fulger ce luminezi sufletele Bucură-te ceea ce îi îngrozești pe vrăjmași ca un tunet Bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină Bucură-te că ai izvorât râul ce curge cu ape multe Bucură-te ceea ce te-ai arătat icoană a cristelniței Bucură-te ceea ce curățești întinăciunea păcatului Bucură-te baie ce speli conștiința Bucură-te pahar ce dai gust bucuriei Bucură-te mireasma mirosului cel bun al lui Hristos Bucură-te viața veseliei celei de taină ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 12 Vrând să dea har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul tuturor datoriilor omenești a venit la cei ce se îndepărtaseră de harul Lui și rupând zapisul, aude de la toți cântarea ¦ Aliluia. ¦ Icosul 12 Cântând nașterea ta, te lăudăm toți, ca pe o biserică însuflețită, Născătoare de Dumnezeu; că locuind în pântecele tău, Domnul care ține toate cu mâna Sa, i-a sfințit, i-a slăvit și i-a învățat pe toți să-ți cânte: Bucură-te locașul lui Dumnezeu-Cuvântul Bucură-te sfântă ce ești mai mare decât sfinții Bucură-te chivot poleit cu Duhul Sfânt Bucură-te comoara vieții cea nedeșertată Bucură-te coroana cea scumpă a împăraților credincioși Bucură-te lauda cea de cinste a preoților cuvioși Bucură-te stâlp neclintit al Bisericii Bucură-te zid nebiruit al Împărăției Bucură-te cea prin care se înalță biruințele Bucură-te cea prin care cad vrăjmașii Bucură-te tămăduirea trupului meu Bucură-te mântuirea sufletului meu ¦ Bucură-te Mireasă, pururea fecioară. ¦ Condacul 13 ┇ O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toți sfinții; primind acest dar, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce va să vie, pe toți cei ce-ți cântă Aliluia. Aliluia… ┇ Apoi Condacul 1 și Icosul 1. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. †